Kategori: Februari 2003

I snickarboden

Anton går fram till vattenbaljan och lyfter på det tunna ämnet till ett svepfat. Tänk att sälgen kan vara så gyllenbrun och vacker! Han böjer försiktigt den tunna träspånan. Den ska nog ligga i vatten lite till. Det är fyra äldre herrar i den trevliga snickarboden, som tillhör hyreshuset. Det… Läs hela artikeln »

Generationsskifte i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) – ny biskop ordinerad och installerad

Missionsföreståndare Roland Gustafsson besökte Kenya under tiden 20–29 november 2002. Möten och samtal med missionärer och kenyanska medarbetare stod högt på dagordningen, men också närvaron vid en högtidlig biskopsinvigning söndagen den 24 november. Då ordinerades Walter Obare Omwanza till biskop, den andre i ordningen i ELCK:s historia.

Fastän många – en enda kropp!

Många människor. Många möten. Många i kyrkan. Många leenden. Intrycken är talrika i ett land med många människor, färger och kulturer. Det mesta är annorlunda. Naturen, klimatet, språket, sättet att tänka, upplevelsen av tiden och nuet.

Kinesisk jul

Kära vänner! När ni läser detta har det gått en bit på det nya året. Vi vill därför i Jesu namn önska ett fortsatt gott 2003. För vår del slutade 2002 med ett par märkliga händelser.

Missionsnytt

Eritrea Barnabas Mebrahtu är tillbaka i Asmara och fortsätter sitt arbete i musikskolan (se intervjun på s. 6). Via media får vi kännedom om risken för en akut svältkatastrof på Afrikas horn. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) och Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC) har till MBV sänt nödrop om… Läs hela artikeln »

Nödlidande människor finns vid din dörr

Media har under januari månad haft goda råd om hur vi kan bli av med de extra kilon som julmaten förorsakat. Men det finns också helt andra tongångar – torka och hungersnöd drabbar bl.a. Etiopien och Eritrea!

Vill du att din granne skall lära känna Jesus? Om att ordna en tältvecka.

De flesta av oss som läser detta skulle nog utan tvekan svara ja på den frågan. Det skulle självklart vara roligt om min granne, Stina, blev kristen. På denna fråga följer strax en annan: Vad gör jag för att hon skall få chansen att lära känna Jesus?

Är jag en skådespelare, en farisé?

Jesus och nya testamentet befinner sig i djupaste och absolut motsättning till fariseismen. Denna motsättning är fundamental, dvs. en fariseism som tar upp kristna lärosatser är inte längre fariseism och en kristendom som tar upp fariseiska tankegångar upphör att vara kristendom.

Gamla testamentets evangelist – en introduktion till Jesaja bok

Vad gjorde gamla testamentets profeter? De förutsade framtiden med Guds hjälp, men detta är inte hela sanningen, de var snarare förkunnare än förutsägare.

Tideräkning i Bibeln

Bibelns texter berör tid och tideräkning i många sammanhang, men något enhetligt system för angivande av en tidpunkt finns inte, ingen tideräkning jämförbar med vår. Detta gör att vi möter många svårigheter angående tidsangivelser, särskilt i Gamla Testamentet.