Kategori: Mars 1997

Uttjatat ämne – gripande utmaning

Från en temadag om ungdom och mission

Äktenskapsproblem

Hörde för ett tag sedan en uppgift om att c:a hälften av alla äktenskap som ingås i Sverige i dag kommer att sluta med skilsmässa. En skrämmande prognos. Och ändå berör den bara en mindre del av folket. De flesta flyttar bara ihop för en längre eller kortare tid och… Läs hela artikeln »

Lite historia…

BV, KUS, HLM, NSM, ELM… Förkortningarna är många och förvirrande. Att man får dem uttydda gör inte att man förstår så mycket mer. För att få ämnet utrett begav sig Till Livs utsände till läraren och predikanten Börje Karlsson i Kyrkhult. Tillsammans fick vi en pratstund om historien bakom förkortningarna och det hela blev mer levande.

Skapelse eller utveckling?

Temadag på Breanäs Missionsgård Stort var intresset för temadagen om vårt ursprung den 25 januari, då Mats Molén från Umeå som rubrik på sina föredrag hade Livets uppkomst, Djurens och människans uppkomst, Jordens ålder, Bibeln, Dinosaurierna och Noas flod samt Bibelkritik – Evolution – Skapelse – Etik. Välvillig kommitté och… Läs hela artikeln »

Missa inte Strandhems Bibelskola!

1990-talet skulle bli ”andlighetens årtionde”, sades det. Och när man tänker efter, så här lite över mitten av 90-talet, stämmer det nog. Svensken har som sällan tidigare intresserat sig för andliga, nej, and-lika ting – ande-upplevelser, andeväsen, nya andar, andra andar…

Vad händer på ett predikantmöte?

Rolf Smetana hälsade oss välkomna till årets predikantdagar på Fridhem. Han läste från Joh. 1. ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar.” I programmet… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse behandlade vid sammanträde den 8 februari flera ärenden i anslutning till missionen i utlandet. De senaste månadernas förvecklingar i relationen till den Evangelisk lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) diskuterades ingående. Vid ELCK:s årsmöte på Matongo i januari (jfr artikel “Växande kyrka i ny struktur”) formulerades ett… Läs hela artikeln »

Växande kyrka i ny struktur

Årsmötet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya hölls den 15–17 januari i Matongo. En ny struktur har till syfte att decentralisera beslutsfattandet. Hur detta sker regleras i en ny konstitution, som behöver fortsatt bearbetning. Förhållandet till BV behandlades ingående, och diskussionen resulterade i ett försoningsbrev.

Erfarenhet skapar grundade visioner

En intervju gjord med familjen Ekström före avresan i november-96

Saxat

I en krönika i tidningen petrus konstaterar Eva Spångberg att det är ”ett högljutt pratande på tågen nu för tiden”. SJ får ett gott råd: ”När ni har rökkupéer, barn- och hundkupéer, varför då inte också ha mobiltelefon-kupéer?” ”Folk pratar inte med sina medresenärer utan med människor långt borta.” Denna… Läs hela artikeln »