Etikett: Förening

På besök i missionshus

Fem mil nordost om Helsingborg, där åkerlandskapet övergått i skogsbygd, ligger Eket. I hundra år har missionshuset där samlat människor kring Bibelns undervisning. Barn och vuxna har följts åt till predikan, man har inbjudit till söndagsskola, och hobby- och ungdomsgrupper har kommit till. Stort engagemang och gemensamt arbete, av alla i alla åldrar, är något av det som präglar föreningen i Eket.

På besök i missionshus

En viktig del inom MBV är de möten och gudstjänster som hålls i missionshusen. För några år sedan var utformningen av dessa ganska enhetlig – i dag kan vi se att mötesformen något varierar från ort till ort.Till Liv vill gärna skildra denna verksamhet och bad KUS:s korttidare i nordöstra Skåne påbörja en rundtur. På Första Avenyn, mitt i Hässleholm, ligger Lutherska Missionshuset. Där har föreningen funnits i ca 100 år. Mitt i staden, mitt bland människorna – det är där den vill vara. Och den lever och verkar som aldrig förr i sin stad.

Att välja väg – alternativa församlingsformer med anknytning till Bibeltrogna Vänner

På initiativ av den ryktbare Oskar Ahnfelt tog en del av väckelsens folk under 1860-talet steget att vid sidan av missionsföreningarna bilda nattvardsföreningar. En viktig orsak var att somliga präster inte gillade ”läsarna” och därför gick förbi dem vid nattvardsbordet. Fortfarande finns nattvardsföreningar bland annat i Hästveda, Osby och Markaryd… Läs hela artikeln »

En lördagskväll på Gränden

Till vänster innanför porten till Smala Gränd 5 i Stockholm i den fastighet i vilken Roseniuskyrkan är belägen ligger en mindre samlingslokal – Gränden. Där samlas ungdomar regelbundet under terminerna till andakt och gemenskap. Kaffedoften slår emot mig när jag öppnar dörren och stiger in på Gränden. Jag har just… Läs hela artikeln »