Kategori: December 1999

Nådefull omsorg

Då vingårdens Herre ej finner den frukt han förväntat att få Han ser helst att trädet försvinner, att det ej för alltid må stå och blott göra marken onyttig. Men Han som har ansvar för skötseln, Han ber: Låt det stå än ett år! Jag gräver och slösar med gödseln,… Läs hela artikeln »

Att välja väg – alternativa församlingsformer med anknytning till Bibeltrogna Vänner

På initiativ av den ryktbare Oskar Ahnfelt tog en del av väckelsens folk under 1860-talet steget att vid sidan av missionsföreningarna bilda nattvardsföreningar. En viktig orsak var att somliga präster inte gillade ”läsarna” och därför gick förbi dem vid nattvardsbordet. Fortfarande finns nattvardsföreningar bland annat i Hästveda, Osby och Markaryd… Läs hela artikeln »

Julhälsning från stillahavskusten

Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet, vår Guds majestät. Jes. 35:1‒2. Tänk, så lyder… Läs hela artikeln »

Ljus över dödsskuggans land

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes. 9:2. Under det senaste året har detta stora frälsningsljus fått lysa in i mångas hjärtan här i Etiopien. Åtskilliga människor, som levt i mörker, har genom evangelium,… Läs hela artikeln »

Ett återseende med mersmak

”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: ’I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar…’” Orden läses med en livserfarenhets hela tyngd och med grundmurad trygghet på ganska så bruten amharinja. Den mjuka rösten, som fortfarande är full av liv och energi, tillhör egentligen en ganska gammal man, säkert en bra bit över de sjuttio, vilket är en rätt så aktningsvärd ålder i Etiopien.

Missionsnytt

Eritrea ”Bröder, be även för oss (1 Tess. 5:25). Glöm inte bort oss i de svårigheter som vi f.n. upplever”! Med dessa ord sammanfattade LCEr-presidenten qeshi Simon G/Kristos sin hälsning till missionsvännerna i Sverige. Med tämligen kort varsel fick undertecknad, efter rekommendation från missionsrådet och beslut i MBV:s styrelse, under… Läs hela artikeln »

Recensioner

HUR SKALL BIBELN ÖVERSÄTTAS? En jämförelse mellan två högaktuella bibelöversättningar – Svenska Folkbibeln och Bibel 2000 av Seth Erlandsson. XP Media, Haninge. Behöver jag veta något om hur Bibeln översätts, eller skall översättas? Är inte det en uppgift för proffs? Låt oss i stället formulera frågan på följande sätt: Vilken… Läs hela artikeln »

”Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria”

GUDSFRUKTANS HEMLIGHET… Åtskilliga gånger under kyrkoåret läser vi trosbekännelsens ord om världens Frälsare: ”Avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria…” I juletid påminns vi särskilt mycket om Jesu födelse i Betlehem. Hos Herrens vänner väcks då en längtan att djupare få skåda in i Guds frälsningsrådslut. Aposteln Johannes… Läs hela artikeln »

Saxat & utblickar

Medan skeppet sjunker Den kristna kyrkan liknas ofta vid ett skepp. Berättelsen om lärjungarna i stormen på Gennesarets sjö, Mark. 6:45, är ett gott exempel på den saken. (– – –) Berättelsen i Mark. 6 gäller Kristi kyrka i dess helhet, i dess apostoliska fullhet. Alla tolv apostlarna befann sig… Läs hela artikeln »

En resa till helgonens och martyrernas stad

Fyra man ur MBV-led hade fått personlig inbjudan att vara med vid en av Kyrklig Samling anordnad konferens i Rom i höstas. En av dem delar här med sig av sina intryck från resan och överläggningarna.