Etikett: Frid

Julfrid i en orolig värld

Under året som gått har terrorn krupit ända in på våra svenska knutar. Oron blir påtaglig men går det ändå att uppleva frid i jul? Och vad grundar sig julfriden på i så fall?

Kom som du är till Kristus!

C.O. Rosenius (1816–1868) har av många bedömts vara en av vårt lands mest betydande andliga ledare, inte minst med tanke på det stora inflytande han fått genom sin tidning Pietisten. Den rosenianska fromhetstraditionen (lågkyrkligheten), i vilken tidningen Till Liv står, har ett rikt arv att förvalta och hålla levande. Rosenius kunde förkunna det glada budskapet som få! Här följer ett avsnitt ur en av hans skrifter.