Etikett: Jesaja

Gamla testamentets evangelist – en introduktion till Jesaja bok

Vad gjorde gamla testamentets profeter? De förutsade framtiden med Guds hjälp, men detta är inte hela sanningen, de var snarare förkunnare än förutsägare.

Israels Helige – en introduktion till Jesaja

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Så ropade seraferna i templet i samband med Jesajas kallelse. Kanske mer än någon annan bibelbok betonar profen Jesajas bok Guds helighet. Samtidigt kallas Jesaja ibland för den femte evangelisten, vilket beror på att han förkunnar löftet… Läs hela artikeln »