Etikett: Nyplantering

Visioner som bär frukt

Hur går det till att plantera en ny församling, och är det något vi skulle kunna få vara med om? Johannes Heule har pratat med Harald Masvie Hovland från Vitalkirken, i Oslo.

Gröna fingrar i missionslandet

Nyplanteringar kan se olika ut. Från odlingen känner vi utlöparen, frösådden, sticklingen och ympningen. Dessa kan tillämpas också på nyplanteringar av andliga gemenskaper.