Kategori: Februari 2015

Samvetsfrihet – varför är det viktigt?

Sveriges riksdag har uppmanat Europarådet att riva upp resolutionen om samvetsfrihet. Läkaren Inga Svensson är kritisk och argumenterar för den enskildes rätt att följa sin inre kompass.

En liten kyrka med stora utmaningar

Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) har en oerhört viktig uppgift i ett samhälle under snabb förändring. Trots sina begränsade resurser kan den få vara med och uträtta underverk.

Vem är det som blir gravid?

När Matteus berättar om Jesus födelse citerar han ett ord ur Jesaja om jungfrun som ska bli havande. Men ordet betyder inte jungfru och i sammanhanget handlar det om något som sker i profetens omedelbara närhet. Hur läser Matteus egentligen Gamla testamentet?

Det andliga samtalet

I MIN UPPVÄXTMILJÖ var det andliga samtalet vanligt. Det var för det mesta stimulerande att som barn få ’tjuvlyssna’ till de vuxnas dialoger.

Gröna fingrar i missionslandet

Nyplanteringar kan se olika ut. Från odlingen känner vi utlöparen, frösådden, sticklingen och ympningen. Dessa kan tillämpas också på nyplanteringar av andliga gemenskaper.

Guds ledning i livet

”Vi har så mycket att tacka Gud för och som vi är glada för. Det påminner vi oss ofta om”, säger Karin och Sven-Ingvar Tuvesson, pensionerade lärare från Hjärup. Anna-Maj Andersson har träffat dem och fått höra om deras engagemang och erfarenheter.

Var inte rädd för Gud – men frukta honom!

Ordet ”frukta” betyder för de allra flesta något negativt, ungefär som att ”vara rädd för”. Men i Bibeln och i kristen tro används ordet med flera klangbottnar. En av dem är fascinationen inför Guds väldiga majestät.

Större än fredagsmys

”NU ÄR DET FREDAGSMYS – OM DET SÅ ÄR DET SISTA JAG GÖR” har det låtit i OLWs reklam i flera år nu.

Med hela jag

Det händer ibland att vi lämnar ett möte med tanken: ”Detta var ett gott samtal.” Vad är det egentligen som gör ett samtal gott? En viktig del av svaret ligger i det som uppstår lite oväntat och överraskande.