Etikett: Prioriteringar

Ta vara på tiden!

Hur en människa använder tiden säger något om hur hon ser på den. Är den ond eller god, en gåva eller en rättighet, något att utnyttja eller något att njuta av, något med betydelse för stunden eller också för evigheten? Vi får här reflektera över hur vi förvaltar vår stund på jorden.

Vad är värt att dö för?

Ingen kan dö för sin egen skull. Döden är absolut och obegriplig, dels för att det inte tycks gå att återvända till livet och avlägga rapport, dels för att medvetandet inte kan föreställa sig hur det är att inte finnas till. Den fascinerande men barnsliga fantasin om att vara med… Läs hela artikeln »

Prioritera mera!

Det är nödvändigt att fundera över sina prioriteringar. Det är viktigt att det som vi faktiskt tar oss tid till är det som ger vårt liv verklig mening. Syftet med den här artikeln är inte att du ska bli effektivare – och ännu tröttare. Den är menad att hjälpa dig att få påfyllning, inte som ytterligare ett krav. Artikeln är sammandrag av ett föredrag som Gunnar Elstad höll i Misjonssalen, Oslo, den 14 september 2003.