Etikett: Svenska Folkbibeln

Frågan om ”kyrkobibel”

I slutet av januari arrangerade Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) ett seminarium om de båda nya bibelöversättningarna, Bibel 2000 resp. Svenska Folkbibeln (SFB). Bland mer än ett halvdussin föreläsare medverkade också två bibelöversättare, de båda teologie doktorerna Krister Brandt (Bibel 2000) och Seth Erlandsson (SFB). Seminariet var givande ur flera aspekter,… Läs hela artikeln »

Hur ska Bibeln översättas?

Stiftelsen Svenska Folkbibelns översättning av Nya Testamentet har varit tillgänglig sedan 1996. I dagarna kommer en ny utgåva av hela Bibeln. 1917 års översättning av Gamla Testamentet har delvis reviderats och delvis nyöversatts. Till Liv har intervjuat den huvudansvarige för detta arbete, Seth Erlandsson, teol dr i Gamla Testamentets exegetik och lektor på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås.