Etikett: Svenska kyrkan

Finns det en framtid för Svenska Kyrkan?

De bibel- och bekännelsetrogna rörelserna inom Svenska Kyrkan är motarbetade av kyrkans ledning. Som en följd härav har rörelserna alltmer funnit varandra och ett samarbete börjar nu ta tydligare former. Arthur Einarsson, som sitter med i ett av samrådsorganen, Kyrklig Samling, ger oss här en inblick i arbetet.

Öppet forum

Att öppna detta forum var som att dra pluggen ur en sprängfylld tunna, vars innehåll visar sig vara – kyrkofrågan. Förhoppningsvis dyker också andra samtalsämnen upp efter hand. Alltnog, bröderna Hectors synpunkter i förra numret har inte fått stå oemotsagda. Hittills har fyra opponenter hört av sig. Vårt förhållande till… Läs hela artikeln »

Att välja väg – alternativa församlingsformer med anknytning till Bibeltrogna Vänner

På initiativ av den ryktbare Oskar Ahnfelt tog en del av väckelsens folk under 1860-talet steget att vid sidan av missionsföreningarna bilda nattvardsföreningar. En viktig orsak var att somliga präster inte gillade ”läsarna” och därför gick förbi dem vid nattvardsbordet. Fortfarande finns nattvardsföreningar bland annat i Hästveda, Osby och Markaryd… Läs hela artikeln »