Etikett: Trons grund

Trons kunskap

Jag vet en hel del om Jesus. Jag kan ganska mycket om vad Bibeln berättar om hans liv. Men är jag född på nytt så att jag också har den kunskap om honom som tron ger?

Grunden för vår tro

Tro är att lita på något man inte sett, att acceptera som faktum något man inte känt till, att räkna som emottaget det man ej fått i sina händer och att leva med en sådan övertygelse. Det finns ingen som inte har något slags tro. Vad man tror på kan… Läs hela artikeln »