Jesu namn i våra liv

För ett antal år sen satt jag på läkarstationen och väntade på min tur. I tidningslådan fann jag en kristen publikation – vilken har jag glömt. Jag fastnade för en händelse återberättad av förkunnaren Frank Mangs. En av hans finska kolleger hade råkat ut för något besynnerligt. Minnet försvann plötsligt, när han var på väg till järnvägsstationen i Helsingfors för att möta en vän. Han kom inte ihåg vem han skulle möta och inte heller vart han var på väg. Han satte sig på en bänk för att tänka efter. Det gick inte. Vad hette han själv? Namnet borta! När han fick syn på vigselringen på sitt finger, försökte han erinra sig vem hans hustru var. Förgäves! Men medan han satt på bänken, hände något märkligt. När allt annat var utsuddat, började ett namn träda fram ur hans inre – namnet Jesus! Och tanken började fungera.

– Jesus, tänkte han, det är min Frälsare. Han bor i mitt hjärta.

När bara detta stod klart för honom, fångade tanken in de andra namnen också, och han kom faktiskt i tid till stationen för att möta sin vän.

 

Kontroversiellt – kraftfullt

Vi tänker oss en intervju med några bibliska personer.

– Ni lärda fariseer, hur uppfattar ni Jesus?

– Åh, den mannen umgås ju med publikaner och syndare! Han har till och med bordsgemenskap med dem. Och så gör han anspråk på att vara Guds Son…

– Och du, Kaifas, som är överstepräst och medlem av Stora rådet, vad säger du om Jesus?

– En hädare och bespottare av stora mått! Hur kunde han säga: Ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln? Det var nödvändigt att döma honom till döden! Men efter hans död började hans enfaldiga lärjungar predika att Gud hade uppväckt honom från de döda och att frälsning endast finns i hans namn. Vi förbjöd dem helt enkelt att tala eller undervisa i Jesu namn.

– Pilatus, du som är romersk landshövding, varför fällde du egentligen domen över Jesus?

– Jo, jag genomskådade judarna och förstod att det var av avund de överlämnat honom till mig. Helst hade jag velat ge honom fri, men jag måste ge efter för folkets skrik och skrän om att korsfästa honom. Sanningen att säga var jag rädd för kejsar Tiberius också.

– Men Paulus då, du som ansåg kristendomen vara en fara för den judiska religionen och förföljde de kristna, hur lyder ditt vittnesbörd om honom?

– Allt som förr var mig en vinning räknar jag i dag som förlust för hans skull. Jag har funnit det som är långt mera värt – kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. Jag har tvättats ren i Jesu blod och förklarats rättfärdig i hans namn.

Hur skulle kristendomen ha sett ut, om Paulus och de andra apostlarna tagit hänsyn till andra människors åsikter och inte vågat nämna Jesu namn? I själva verket åberopade man det ständigt och bar fram det i den Helige Andes kraft och bevisning. I kraft av det namnet blev människor frälsta, i det namnet blev sjuka friska, i det namnet drevs onda andar ut. Den första kristna församlingen bars upp av Jesu namn. Det lovsjöngs, det upphöjdes, det åkallade man.

Kära återlösta vän, ung eller gammal, vad säger du om Jesus? Har du lärt känna betydelsen av namnet Jesus – Frälsaren, Försvararen? Om du ämnar möta Gud på domens dag utan Jesus, är du förlorad. Är däremot namnet Jesus omistligt för dig, så vet du, att all salighet ligger i det namnet. ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” Apg. 4:12.

 

Tillräckligt för alla våra behov

Under julhögtiden hörde vi profeten Jesajas ord om Jesus-barnet. Vilka märkliga namn Herrens Ande ingav Jesaja att skriva ned! ”På hans axlar vilar herradömet och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jes. 9:6.) Namnen säger oss något om vem han är – en mäktig Gud, som är vår rådgivare. Då måste han ha makt att gripa in i våra liv, när vi ber honom om råd och vägledning. Det finns tydligen ingen situation som inte han kan reda upp.

Käre medkristne, vänd dig i bön till allmaktens Gud i Jesu namn! ”Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen” Joh. 14:13.

En mäktig Gud är vår rådgivare. Då måste han ha makt att
gripa in i våra liv, när vi ber honom om råd och vägledning.
Det finns tydligen ingen situation som inte han kan reda upp.

Det är mycket som möter oss i livet som vi inte vet hur vi ska ta tag i. Men vilken tillgång du har som känner Jesus! Han lyssnar, han tar itu med dina bekymmer, han lägger saker och ting till rätta, och en dag ska du få höra ofattbara ting om hur din Frälsare hade dig som sin ögonsten och förde dig genom de trånga pass som såg så omöjliga ut. Du ska en hel evighet tacka honom för detta och bättre än nu förstå orden i Fil. 4:19: ”Så skall min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.”

Visst täcker Jesu namn alla våra behov! Du Guds barn, upphöj och prisa Jesu namn med frigjord tunga! Be om att kunna vittna om Jesus med brinnande hjärta, så att andra människor märker vilken glädje det är att vandra med honom!

Blir Jesu namn dyrbart och omistligt för oss, känner vi också behov av bättre vakthållning mot allt som skymmer Jesus. Någon frågade träsnidaren och författaren Eva Spångberg hur hon kunde få fram en så vacker Jesus-bild av ett otympligt trästycke.

– Jo, svarade hon på sitt drastiska sätt, jag karvar bara bort allt som inte är Jesus.

Låt oss arbeta på liknande sätt i andligt avseende! I en tid, då bilden av Jesus bli mer och mer diffus och oigenkännlig, är det viktigt att gå till bibelordet under den Helige Andes ledning, så att den rätta bilden av Jesus får träda fram i all sin glans och härlighet.

Ove Bengtsson predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan