Recension

FRÅN MINUS TILL PLUS – BETYDELSEN AV KRISTI KORS
av Reinhard Bonnke. Tryckt och distribuerad av samfundsoberoende evangelisk organisation, som i samarbete med alla bibeltroende församlingar och gemenskaper verkar för att den goda nyheten om Jesus Kristus skall bli förkunnad för hela mänskligheten. 28 sidor.

En totalupplaga på över 80 miljoner! Ja, så står det på detta häftes framsida. Distribution och kampanjer har redan genomförts i Storbritannien, Tyskland och Österrike. I slutet av januari skall häftet också ha blivit distribuerat till varje svenskt hushåll (c:a 4,2 milj.). Det påstås vara den största evangelisationssatsningen någonsin i Sverige och har förberetts under tio månader. Närmare 1 200 församlingar runt om i Sverige ha anmält sitt deltagande i kampanjen, de flesta med frikyrklig bakgrund (bl. a Pingströrelsen, Helgelseförbundet, Livets Ord, Frälsningsarmén, Vineyard och Örebromissionen). Kostnaden beräknas uppgå till närmare 12 miljoner kronor.
– Hur skall jag som evangelisk-luthersk bekännande kristen se på detta väldiga tilltag och vad skall jag tänka och säga om publikationens innehåll? Ja, den frågan blir förstås aktuell för oss när häftet väl dimper ner i våra brevlådor. Efter att flera gånger ha läst den, sitter jag igen med blandade intryck. Layoutmässigt är det en mycket tilltalande och vacker publikation. Den är intresseväckande. Ser jag närmare på det budskap som förmedlas så blir jag både tacksam och fundersam. Den är dagsaktuell, tar sin utgångspunkt i mänsklighetens konkreta och vardagsnära situation: vår disharmoniska värld.

En förvånansvärt klar beskrivning ges om mänsklighetens verkliga problem: synden mot Gud och medmänniskan. Guds räddningsuppdrag genom Jesus Kristus förmedlas på ett enkelt och korrekt sätt, med betoning på vad som skedde på korset: Korset visar oss Guds otroliga svar på det mänskliga lidandet. Gud själv trodde in i vårt lidande och tog våra synder på sig. Trots att Jesus själv var fullkomligt oskyldig och utan synd, gjordes han till ett med synden för vår skull. En av de första kristna uttryckte det så här: Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. På den där kullen placerar Jesus våra synders och vår ondskas tvärbjälke på den upprättstående pålen. Han ändrade vårt mänskliga minus till plus. Man blir tacksam över att det enkla och klara evangeliet blir framställt på detta sätt, i enlighet med Bibelns undervisning.

Jag blir mer fundersam när jag kommer till slutet av häftet, där omvändelsen och tron blir beskriven. Speciellt med avseende på avsnittet om tron (siden 24): Tro är handling och beslut … Tro är handling, inte känsla. Du bestämmer dig för att tro. Varje person avgör själv om han eller hon skall dra i utlösaren … Spontant tänker jag på M. Luthers Lilla Katekes, förklaringen till den tredje trosartikeln: Jag tror, att jag icke av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den Helige Ande har kallat mig genom evangelium …I Ef.2:8-9 talas det också om vad tron är, nämligen en gåva och inte någon gärning.

Efter det att publikationen, på sedvanligt apell-mässigt manér, inbjudit till ett personligt möte med Jesus Kristus genom en föreskriven bön, uppmanas det till direktkorrespondens med bokens författare, den tyske evangelikale pastorn Reinhard Bonnke. Då utlovas förmedling av namn och adress till den närmast belägna bibeltrogna församlingen i närheten. Igen hajar jag till: hur skall jag ställa mig till detta såsom ”Bibeltrogen Vän”? Hur borde ju jag och min förening vara med …! Jag kommer att tänka på Paulus förmaning i 1 Tess.5:19-22: Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Så får det nog bli med helhetsbedömingen av detta häfte. Jag får ta vara på det som håller måttet och i mötet med de sekulariserade svenskar, som förhoppningsvis skall komma till besinning om sin allvarliga situation inför Gud genom denna kampanj, frimodigt avvisa det som är obibliskt och komplettera med den bibliska, evangelisk-lutherska undervisningen om att frälsningen fås genom tron på Kristus, av nåd allena och genom tron allena.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan