Kategori: Februari 1997

Saxat

Kyrkoherde Pekka Heikkinen deltog som ledamot i 1996 års kyrkomöte i Sigtuna. Han avslutar den första delen av sin rapport i Göteborgs Stifts-Tidning 34/96 med följande kommentar angående det olyckliga beslutet att anta den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. ”Som vanligt skulle detta ekumeniska framsteg celebreras med bön och psalmsång, ledda… Läs hela artikeln »

Från fäderna

”Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom aggärningar utan genom tro på Jesus Kristus.” Gal. 2:16. Uttrycket ”laggärningar” skall förstås i vidaste bemärkelse, och det ligger stor vikt vid det. Detta säger jag för deras skull som med dåraktiga och gudlösa utläggningar, som de inte ens själva förstår, fördunklar… Läs hela artikeln »

Retreat – något för dig?

Intervju med Marcus Johansson VAD ÄR RETREAT FÖR NÅGOT? Ordet retreat hänger ihop med vårt ord reträtt, vilket har med tillbakadragande att göra. Jag minns när jag var i Kenya, då hade vi familjeträffar som vi ibland kallade reträtter. Det innebar att vi lämnade det vanliga arbetet för att umgås… Läs hela artikeln »

Bönekamp

”Offra lovets offer åt Gud… Och åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig… och du skall prisa mig.” Ps. 50:14-15. Bönen, den kristna människans bön, handlar om vårt förhållande till Gud.

Vad är rättfärdighet?

”Återupptäckten av evangelium” – så har man kortfattat beskrivit Luthers mest väsentliga kyrkohistoriska insats. Artikeln om att människan rättfärdiggöres utan förskyllan för Kristi skull genom tron betecknas i Svenska kyrkans bekännelseskrifter som ”den förnämsta i hela den kristna läran”, den artikel med vilken allt står eller faller. ”Om denna artikel förblir förvanskad”, skriver Luther, ”så förblir också Kristi kyrka ren och härligt endräktig och utan allt sektväsen…”
Kan en evangelisk-luthersk kyrka tillsammans med den romersk-katolska skriva under en gemensam deklaration om rättfärdiggörelsen och samtidigt bevara den kristna trons huvudartikel oförvanskad? Frågan är alltför viktig för att förbigås med likgiltig tystnad. Den tas upp i följande artikel, som har varit införd som ett led i en debatt i en dagstidning.

Recension

FRÅN MINUS TILL PLUS – BETYDELSEN AV KRISTI KORS av Reinhard Bonnke. Tryckt och distribuerad av samfundsoberoende evangelisk organisation, som i samarbete med alla bibeltroende församlingar och gemenskaper verkar för att den goda nyheten om Jesus Kristus skall bli förkunnad för hela mänskligheten. 28 sidor. En totalupplaga på över 80… Läs hela artikeln »

Julafton på Åhus missionsgård

”Lillejulaftons” eftermiddag började den ena bilen med julgäster efter den andra anlända till Åhus Missionsgård. Någon kom med färdtjänst från angränsande län, andra hade åkt tåg och buss ännu längre ifrån och några kom traskande. Trots att flera stycken var över 90 år med hörseln eller synen lite nedsatt, var… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners Missionsråd (BVMR) höll sammanträde på Åhus Missionsgård den 18 januari. Eftersom det var årets första sammanträde, skedde konstituering i enlighet med rådets arbetsordning. Fride Månsson, som varit med allt sedan rådet bildades, hade vid ELM sydvästs senaste årsmöte i januari avböjt återval såsom missionsrådsledamot. Fride tackade för… Läs hela artikeln »

En nådens dag i Addis Abeba

En ny arbetsvecka har börjat. Det är tidig måndag morgon i Addis Abeba och klockan är bara sex. Än har inte staden vaknat helt, men när jag står på vår altan och tittar utåt gatan ser jag människor, både män och kvinnor, småspringande med stora fruktkorgar balanserande på huvudet. De… Läs hela artikeln »

Nytt liv i en gammal värld

Vi har nyligen lämnat 1996 bakom oss och gått in i det nya året 1997. Därför kan det vara på sin plats att meditera över orden gammal och ny i 2 Kor. 5:17: ”Är någon i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt… Läs hela artikeln »