Nygamla missionärer på plats

Ett urdrag ur ett rundbrev av Karin Gunnarsson

Ett urdrag ur ett rundbrev av Karin Gunnarsson
Också denna termin (maj – juni) fick vi stänga Ogango diakonissutbildning (OLDC) litet för tidigt, eftersom vi har brist på pengar och institutionen nu är hårt skuldsatt. En av de viktigaste orsakerna är att vi inte fick vad vi äskat i budgeten. Så har ju matpriserna i år rakat i höjden på grund av torkan.
Vi börjar nästa termin planenligt 1/9. Anki (f. Smetana) och Dean Apel ska nu bo här på Ogango. De är sända av WMPL, det amerikanska missionssällskap som våra missionärer i Peru samarbetar med. WMPL har här i ELCK ett särskilt ansvar för Samburu, ett område i centrala Kenya. Samburu är ”kusiner” till maasaierna och uppvisar många likheter med dem vad gäller livsförhållanden, seder och skick.
Dean ska, utöver att han ska undervisa på MLTC:s prästutbildning, besöka samburu-området regelbundet.
Anki ska undervisa på OLDC, och det är jag mycket glad för. Hon är diakonissa och Dean är präst – för den som möjligen inte känner till det… Så har de en liten Yeremyah (4 mån.), och det sätter ju alltid krydda på tillvaron.
Anki och Dean har båda varit i Kenya tidigare, så de är inga nykomlingar i missionsarbetet.
Tacka för familjen Apel och kom ihåg dem i förbön. Bed för OLDC: s elever, att de ska bevaras till kropp och själ i Jesus Kristus under lovet. Den närmast boende, Florence, kan gå hem till fots, den som har längst bort, Ruth, har fem dagars resa norrut, varav tre dagar i beväpnad konvoj p.g.a. rövarrisk.
Karin Gunnarsson, missionär

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan