Ny-gamla missionärer i Chiclayo, Peru

Familjen Henrik och Patty Christopherson, missionärer från WMPL (World Mission Prayer League), återkommer till Peru i slutet av maj. De har tidigare arbetat i MEL (Misión Evangélica Luterana) under tre perioder och har under det senaste året varit på hemmavistelse i USA. Familjen reser ut för en ny fyraårsperiod och det är ännu ej beslutat var de skall arbeta, men de kommer att vara i Chiclayo under de första månaderna tillsammans med familjen Ekström.

I början av juni avslutar familjen Andersson tiden som korttidsmissionärer och återkommer till Sverige samtidigt som familjen Koefoed-Jespersen reser till Danmark för en vistelse på ca tio veckor. I slutet av juni reser korttidsmissionär Eva Norström till Peru som ny lärare i svenska skolan (se spalten till höger) och hon kommer att inleda sin tjänst med någon månads språkstudium.

HENRIK BIRGERSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan