Alla tiders Kenya-missionärer

Den 1 maj var det samling för MBV:s f.d. kenyamissionärer med barn och barnbarn, och ett sextiotal personer i olika åldrar mötte upp på Missionsgården Strandhem.

Ursprungligen var tanken att anordna en träff i samband med ELCK-pastorn Richard Olaks besök i Sverige. Hans resa blev tyvärr inställd p.g.a. sjukdom, men det hindrade inte de intresserade att träffas till uppbyggelse och utbyte av erfarenheter från missionsarbetet i Kenya.

MBV:s vice ordförande Harald Waldemarson, som var missionär i Kenya under åren 1979–1986, läste budskapet om den uppståndne Frälsarens möte med sina närmaste vänner (Joh. 20:1–18) och betonade hur Jesus förändrade de sorgsna och rädda lärjungarnas attityder till att, i kraft av påskens budskap, bli frimodiga vittnen.

Fem missionärer, som var aktiva på 50- talet, berättade kort om sina tjänster och minnen under pionjärtiden, vilket följdes upp av spontana vittnesbörd från de följande årtiondena och de olika epokerna i missionsarbetet.

Utöver sånger ur Lova Herren sjöngs på swahili och engelska ur ett häfte, som Gunhild Andersson sammanställt för dagen.

Bordssamtalen vid lunchen och eftermiddagskaffet var engagerade och skratten många.

En kollekt till MBV:s missionsarbete inbringade 4 140 kronor.

Om pastor Olak (se också artikeln ”En kyrkobyggare” sidan 18) kan nämnas att han insjuknade på flygplatsen i Nairobi och akut fick föras till sjukhus, strax innan han skulle gå ombord på planet till Europa. Han har genomgått nödvändig behandling och är nu tillbaka i sitt hem i sydvästra Kenya. Vid telefonkontakt har han uttryckt besvikelse över att han inte fick träffa vännerna i Norden, vilket han sett fram emot. Han förtröstar på Herren och hans ledning i allt och hälsar med Jesu ord: ”Jag har kommit för att de skall äga liv och äga det i överflöd.” (Joh. 10:10.)

Karin Gunnarsson, missionssekreterare, MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan