Saxat & utblickar

Bibeln blev den mest efterfrågade boken vid Kairos internationella bokmässa, som är den näst största i världen. Det är mindre än tio år sen biblar officiellt började tryckas i Kina. Nyligen kunde tryckeriet i Nanjing, Amity Printing Company, meddela att det nu hade tryckts 15 miljoner exemplar.

Hemmets vän

 

Med tanke på denna tidsålders avslutning är det viktigt att vi använder de möjligheter vi får till att sprida Guds ord, så att vi slipper se att den yttersta tiden blir en de förspillda möjligheternas tid. En varm sommar kan komma igen. Denna tidsålder kommer aldrig tillbaka. Därför är missionen viktig. Därför är förkunnelsen av Guds ord viktig.

Paul Otto Kjøller i Mørke og lys 9/97

 

I det läge Svenska kyrkan har manövrerat sig in i är det hög tid för en gemensam manifestation. Allmänt hävdas att vad som sägs och görs i Svenska kyrkan har stöd av en överväldigande majoritet. Kritik och motstånd tänker man sig begränsade till små, udda, utdöende grupperingar. Men om dessa samlas vid landsmötet /i Linköping den 8–9 november/, kommer bilden att bli en annan. Det är ingen negligerbar och inte någon borttynande del av Svenska kyrkan det handlar om.

Svensk Pastoraltidskrift 35/97

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan