Axplock

”En kristen kan inte göra några eftergifter i någon trosartikel. Detta leder till svår kamp, och det är lätt gjort att kampen evigt förloras, om man inte av alla krafter håller sig vid det kära Ordet.

Det går inte an att akta Guds ord så ringa som världen gör och somliga av djävulen bedragna, oförståndiga andar hävdar, nämligen att man inte bör strida så mycket om någon enskild läropunkt, att man därigenom förstör den kristna kärleken eller fördömer varandra, utan att man i stället, om någon skulle ta fel på en punkt, bör ge efter litet och upprätthålla broderlig och kristen enighet eller gemenskap, när man är enig i de övriga.

Nej, min bäste herre, jag vill inte alls veta av någon frid och enighet, när Guds ord därigenom förloras och följaktligen också det eviga livet och alltsammans. Här gäller det att inte av kärlek ge vika för dig eller någon annan människa. Allting måste vika för Ordet, såväl vän som ovän. Guds ord är inte givet för att främja yttre eller världslig enighet och frid utan för att ge oss det eviga livet. Kristen enighet eller gemenskap skall skapas av Ordet och läran. Är de lika och överensstämmande, följer väl det övriga; är de inte det, så blir det ändå inte någon enighet.

Kom därför inte och tala med mig om kärlek och vänskap, när man vill göra inbrott i Ordet och tron, för det står inte att det är kärleken – utan Guds ord – som bringar oss evigt liv, Guds nåd och alla himmelska skatter”.
”Det är förskräckligt att så smäda och kränka den Heliga Skrift och hela kristenheten som man gör, när man säger att Skriften är dunkel och inte så klar, att var och en kan förstå den och också av den lära och bevisa sin tro. En tydligare bok än den Heliga Skrift har aldrig blivit skriven på jorden. Som solen i förhållande till alla andra ljus är Bibeln i förhållande till alla andra böcker.
Ni får inte låta någon föra er bort från eller ut ur den Heliga Skrift, hur man än anstränger sig att göra detta, för om ni avviker från den, är ni förlorade. Då leder man er vart man vill. Men om ni förblir fasta vid Skriften, har ni segrat och behöver inte bry er om de andras rop och skrik mer än klippan aktar havets böljor. Var ni bara förvissade om, att det inte finns någonting klarare än solen – d.v.s. Skriften – och skulle en sky dyka upp framför den, så lyser ändå samma strålande sol bakom molnet. Om det alltså finns något dunkelt ställe i Skriften, så tvivla likväl inte, ty där står förvisso samma sanning som på andra ställen är tydlig, och den som inte kan förstå det dunkla ska hålla sig till det klara.” ”Bibeln är som en stor, vidsträckt skog med många träd av alla slag, från vilka man kan hämta åtskilliga slags frukter. Ty i Bibeln har man riklig tröst, lära och undervisning, förmaningar, varningar, löften och hotelser.

Det finns inget träd i denna skog som jag inte har skakat och hämtat ett par äpplen eller päron på.” ”Jag ber och förmanar varje gudfruktig kristen att inte förarga sig eller stöta sig på de enfaldiga ord och historier som står i Bibeln, inte heller tvivla på dem. För hur underliga de än ser ut, är de allesammans ord, verk, historier och domar av det höga, gudomliga majestätets makt och visdom. Men Bibeln är en bok som gör alla visa och kloka till dårar och som bara kan förstås av de små och enfaldiga, som Kristus själv säger i Matt. 11:25.
Låt därför dina inbillningar och känslor fara och älska denna bok såsom det mest dyrbara tempel och den allra rikaste guldgruva, som aldrig kan bli tillräckligt utforskad eller uttömd.

Du ska också älska Bibeln för att du i den kan finna den gudomliga visdom som Gud där lägger fram för oss på så underligt och enfaldigt sätt, för att slå ned alla inbilska människors högmod och göra dem till skam.
I denna bok finner du också de lindakläder och den krubba i vilka Kristus ligger och till vilka änglarna visar herdarna. Kläderna är väl ringa och oansenliga men skatten Kristus, som ligger i dem, är dyrbar.”

Martin Luther (språkligt bearb.)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan