Missionsnytt

PERU

Konsultationer med Misión Evangélica Luterana (MEL): I samband med vistelsen i Peru hade vi den 9‒11 mars överläggningar med våra missionärer i MEL: makarna Birgersson, Ekström och Gossman. Missionssekreteraren från World Mission Prayer League (WMPL), Chuck Lindquist, hade också ankommit från Minneapolis i USA.

Den första dagen fick vi lyssna till missionärernas rapporter. De gällde både deras individuella liv och tjänst och det pågående arbetet i stort. Familjerna Birgersson och Gossman har under de senaste åtta månaderna varit mycket drabbade av olyckor, sjukdomar och motgångar. Detta satte givetvis sin prägel också på rapporterna. Den amerikanska familjen Gossman håller på att avsluta sin period efter fyra års tjänst och återvänder till USA i april. Emma och Henrik, med barnen Arvid och Esther, som fullgjort drygt tre fjärdedelar av sin period, har av hälsoskäl övervägt ett avbrott i perioden för att kunna få hjälp med vård och rekreation för de depressions- och trötthetssymptom som drabbat dem. Detta diskuterade vi ingående både med familjen och med missionärsgruppen som helhet. Vi bedömde hälsoläget på samma sätt, varför vi efter hemkomsten rapporterat och till missionsstyrelsen föreslagit hemresa för familjen Birgersson. Om allt går enligt planerna kommer de därför till Sverige i månadsskiftet mars – april. Låt oss komma ihåg familjen i förbön!

Den andra dagen användes framför allt för genomgång och slutjustering av MEL:s stadgar. Dessa anger dels inriktningen för det lokala missionsarbetet och dels hur samarbetet mellan MBV och WMPL fungerar.

Den tredje dagen diskuterades det pågående arbetet och utmaningarna inför framtiden. Sinnika och Håkan Ekström, som varit på plats i Chiclayo sedan i december, har påbörjat och övertagit en hel del arbetsuppgifter. På grund av de övriga missionärernas uppbrott ökar nu deras ansvar. Samtidigt finns det dock indikationer på att lokala medarbetare både vill och kan ta större ansvar i arbetet. Detta är mycket uppmuntrande! I juli förväntas en ny amerikansk missionärsfamilj, makarna Kraft med två barn, vara på plats. Vid slutet av konsultationerna poängterades att såväl MBV som WMPL borde utmanas till att i förtröstan till Herren utbe sig vardera ytterligare två missionärsenheter (familjer eller enskilda missionärer). Detta förmedlas härmed nu vidare till er missionsvänner!

 

ETIOPIEN

Hanna-Karin Hechamo har följande goda nyheter att förmedla i mitten av mars:

”Är då något så underbart att Herren icke förmår det?”, står det på bonaden i vårt matrum och sanningen av de orden har vi på nytt fått erfara i dag! Våra arbetstillstånd är klara! När bara ato Awash kom till sitt kontor och började ta tag i saken gick det ändå jämförelsevis fort och han har sagt sig inte vara emot kyrka och mission. Är det inte förunderligt att Workneh på sin ansökan under ”yrke” skulle skriva ”missionär” eller ”evangelist”? Ato Gudeto lät också förhoppningsfull när han tänkte på Göranssons arbetstillstånd. Det är mycket möjligt att Olof kan komma in som ”bibelskollärare”. Vi får emellertid fortsätta att be att processen med deras papper går snabbt, och det kan vi göra med förtröstan för: ”Är då något så underbart att Herren inte förmår det?”

Till slut: många varma hälsningar till alla missionsvänner! Tack att ni bett för oss och vårt arbetstillstånd. Tacka Gud för bönhörelse och fortsätt ropa till Herren för oss och för den Lutherska kyrkan här.

Lars Hjort, som undervisar vid det teologiska seminariet i Asella, skriver om sina erfarenheter hittills:

Att komma tillbaka vid mogen ålder har varit spännande och innehållsrikt. Man kommer ju på många sätt till ett känt sammanhang. Huset jag bor i är jättebra och Worke i köket är jag mycket nöjd med. Det är ju inte heller långt till jobbet. Studenterna är också en positiv erfarenhet. De är bibelkunniga och har andlig erfarenhet på många områden. Det är gott att se att de har en naturlig sammanhållning, trots att de kommer från olika kyrkor. Det har varit en del att göra med att förbereda material och undervisning. Några läroböcker var det inte tänkt att de skulle ha, men jag fick tag på en i homiletik från Addis. I övrigt sägs det att ekonomin är pressad, vilket den väl också är. Jag har haft god nytta av min dator och skrivare. De får ett material jag producerat när kursen är slut.

Studenterna är mycket öppna och glada för att lära. De är också frimodiga med att fråga och diskutera. Framför allt upplever jag att de är väldigt hängivna i sin tro och sin övertygelse. Tyvärr är det väl en del osund påverkan från ”pente-håll” också. De är medvetna om det men har inte riktigt verktyg för att reda ut det. Det är angeläget att seminariet erhåller gedigen och reflekterad undervisning utifrån bibliskt förankrad teologi. När väckelsens vindar blåser, för de med sig både det ena och det andra. Jag hoppas att jag kan bidra med något litet i deras utbildning.

Det har varit en stor upplevelse att komma tillbaka. Språket kommer sakta, sakta och också många minnen. Här har vuxit upp oerhört i Asella. Samtidigt har mycket gått bakåt. Det är ändå härligt att ha guereza och markattor som närmsta grannar. Babianerna är helt försvunna. Turaco vimlar det av och många andra härliga fåglar. Det är en stark upplevelse!

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan