”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18.

Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det eviga livet. Bevara oss i uppståndelsens glädje och ge oss evig salighet. Amen.

Påsken är kristenhetens största högtid. Dess budskap berättar om glädje, för segern är vunnen. Smärtornas man från Golgata träder fram som Livets Furste efter att ha besegrat döden och gjort den till intet. Låt oss se på påskens budskap utifrån bibelversen ovan.

”Jag var död.” Uppståndelsen förutsätter död och begravning. ”Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste”, sade ängeln till kvinnorna. Bibeln lägger en oerhörd vikt vid Jesu död. Nästan en tredjedel av evangelierna behandlar händelser i samband med Jesu död. Det var inte en syndare som dog på korset i mitten. Inte heller var Jesu död martyrens död. Han dog inte som andra; han dog i stället för andra. Och Försonarens död skänker oss livet, evigt liv i Jesus Kristus. ”Jag var död.” Det är sant. ”Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack honom i sidan med ett spjut, och strax flöt det ut blod och vatten.”

”Men se, jag lever.” Det slutade inte i mörker och ångestrop. Golgata kors lyses upp av påskdagsmorgonens ljus. Förbannelsens trä har blivit segerns och frälsningens symbol. ”Det är fullkomnat”, ropade Jesus på korset. Ingen händelse i frälsningshistorien är så bevisad som Kristi uppståndelse. När historieskrivaren Lukas (i Apg.) samlar upp bevisen, nämner han inte den tomma graven, även om den är ett säkert vittnesbörd om undret som skett. Han talar inte heller om änglasynerna, som finns i påskberättelserna. Lukas finner många säkra bevis för Jesu uppståndelse i det att Herren vid åtskilliga tillfällen visade sig för lärjungarna. De hade svårt för att tro, men de blev så övertygade, att inget kunde tysta deras vittnesbörd om Jesus och uppståndelsen.

”Frukta inte.” Det finns mycket som inger oss fruktan. Djupast sett är det döden, som vi fruktar, för den innebär ju inte endast att kropp och själ skiljs åt, utan döden som syndens lön är till sin allvarligaste innebörd skilsmässa från Gud, livets källa. Frukta inte! Jesus har besegrat döden och dess makt. Därför kan han göra oss fria. Döden är inte slutet. Graven är inte slutstationen. Det kommer en uppståndelse och en evighet för alla och evigt liv för dem som tror på Jesus. Kristi uppståndelse innebär seger över döden och ger oss hopp för evigheten. En gång skall vi få se Jesus precis som han är, för han skall uppenbaras i härlighet.

Martin Svensson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan