Etikett: Påsk

Korset – Kristi nederlag och Kristi seger

Jesus fullkomliga seger vinns genom enorma förluster. Inför påsken får vi stanna upp och möta honom när han blir det offer som ger liv och hopp för oss.

Den judiska påskmåltiden

Ända sedan ökenvandringen har det judiska folket firat påsk. Faktum är att det mesta i det judiska påskfirandet är sig likt sedan dess. Den påskmåltid som Jesus firade med sina lärjungar för snart 2 000 år sedan ser i stort sett likadan ut idag – den enda skillnaden är egentligen att templet är borta och att man därför inte längre kan äta påskalammet. Men berättelserna man berättar, bönerna man ber, bägarna man dricker och sångerna man sjunger är desamma idag som för 2 000 år sedan.

Att vandra med den Uppståndne, Luk. 24:13–35

Vägen mellan Jerusalem och Emmaus är fylld av människor, som firat högtid och nu är på väg hem. Alla går i sällskap med varandra och stämningen är hög. Men de två lärjungarna är ensamma och går för sig själva.

Vårt påskalamm

Vårt påskalamm är också slaktat för oss, nämligen Kristus. 1 Kor. 5:7. På historiska minnesdagar brukar man sätta värde på att få höra skildringar av det stora som gjort dagen till en bemärkelsedag. I den Heliga Skrift har vi också fått tillförlitliga och utförliga skildringar av händelser, som senare skulle… Läs hela artikeln »

Öppet forum

Tack för god gemenskap! Tack för den lojalitet och omsorg om Svenska kyrkan som framkommit i flera inlägg om förhållandet mellan MBV och Svenska kyrkan. Jag är glad och tacksam för den gemenskap och samhörighet som vi får ha tillsammans. I trädgårdslandet Svenska kyrkan har mycket ogräs kommit in. Det… Läs hela artikeln »

Uppstånden på tredje dagen enligt Skrifterna

När Paulus predikade evangeliet för dem som bodde i Korint, koncentrerade han sig till ”det allra viktigaste”, sammanfattat i orden: ”att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor. 15:3–4). Budskapet är av oerhört stor vikt. Aposteln… Läs hela artikeln »

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »