Etikett: Uppståndelse

Ett liv i uppståndelsens kraft

Vad betyder Jesu uppståndelse för våra liv här och nu? Vad innebär det att samma kraft som uppväckte Kristus från döden verkar i oss som tror? Om att redan i den värld, där synd och svaghet är en realitet, få leva i det kraftfält som utgår från den uppståndne Frälsaren skriver Göran Landgren, kyrkoherde i Örby-Skene församling – och han inleder med ett vittnesbörd.

Fyra fakta om uppståndelsen

Jesus dog som en följd av korsfästelsen Om man hänger en människa på en bjälke i bara händerna så överlever hon inte länge. Tyngden av kroppen gör att man kan andas in, men det blir allt svårare att andas ut, och till slut dör man av kvävning. Faktum är att… Läs hela artikeln »

Kristus lever!

Vi har i ett par föregående artiklar studerat några klassiska argument för att Gud finns, och vi har sett på de grundläggande skälen för att Jesus verkligen är Gud. Den här gången är det dags att ge skäl för själva kärnan i den kristna tron: att Jesus verkligen har besegrat döden!

Uppstånden på tredje dagen enligt Skrifterna

När Paulus predikade evangeliet för dem som bodde i Korint, koncentrerade han sig till ”det allra viktigaste”, sammanfattat i orden: ”att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor. 15:3–4). Budskapet är av oerhört stor vikt. Aposteln… Läs hela artikeln »

”Se, jag lever”

Frukta inte. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evighet, och jag har nycklarna till döden och till dödsriket. Upp. 1:17‒18. Bön: Lovad vare du, Jesus Kristus, som har vunnit seger över döden och öppnat porten till det… Läs hela artikeln »