En Timoteus i Asella

Vi har nu varit på luffen i Afrika sedan i slutet av mars. Tre veckor i Kenya och två månader i Etiopien – en spännande och lärorik tid. Gud har välsignat vår resa så att vi och barnen har fått må bra hittills. Den 13 maj var våra biljetter bokade från Addis Abeba till Asmara, men på grund av gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea blev planet inställt. Det hade gått att ta sig till Asmara på annat sätt, men när vi nu sett hur konflikten trappats upp, tackar vi Gud att han hindrade oss att resa.

Eftersom Sosso och Olof Göransson är hemma i Sverige, stod missionärsbostaden i Asella tom. Det fanns också behov av lärare på prästseminariet där, och det sågs som naturligt att vi fick ta den platsen, och här trivs vi bra. Bara Gud vet hur länge vi kommer att bli här.

I Asella har vi träffat många bröder och systrar i Kristus och nu vill vi ge Till Livs läsare möjlighet att lära känna en ung, alldeles nyinvigd präst i Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) – Bruk Wubishet.

 

PRÄST OCH LÄRARE

Bruk är en ung man med hjärta och hjärna för Guds rike. Han undervisar vid det lutherska teologiska seminariet i Asella och har en mängd uppgifter i församlingen.

– Jag tycker mycket bra om mitt arbete, försäkrar han. De ämnen jag undervisar i är Nya Testamentet, traditionella afrikanska religioner och musik. Församlingsarbetet består av bibelstudier, körverksamhet, bönegrupper, hembesök och gudstjänster.

–Vill du berätta lite om din bakgrund?

– Jag föddes 1970 på missionens klinik i Asella. Min far, qes Wubishet Lemma, som nu är hemma hos Herren, var pastor i LCEt. I Asella fick jag bibelundervisning och musiklektioner av MBV:s missionärer och kyrkans medarbetare. Vid 21 års ålder fick jag förmånen att påbörja studier vid Mekane Yesus-kyrkans teologiska seminarium. Studierna ledde fram till en teol kand-examen.

 

EN VÄLSIGNAD DAG

Den 17 maj 1998 prästvigdes Bruk i den lutherska kyrkan i Asella. Det var en stor festdag, och många hade slutit upp.

– Jag tror, predikar och lär att det är Gud som kallar en människa att bli präst. Det har jag upplevt i mitt eget liv. Han själv har kallat mig och visar mig hur jag kan följa hans kallelse. Den 17 maj var för mig en oförglömlig och välsignad dag, en dag då Gud verkligen visade mig att han, trots min ovärdighet, ger mig förtroendet att vara hans tjänare (1 Tim. 1:12‒13). Under himmelen finns inget annat för mig än detta: att undervisa vid seminariet och att tjäna församlingen i pastoralt arbete.

 

FRAMTIDEN

Bruk har en dröm om att få studera mer teologi, kanske i Norden.

– Det andliga sökandet i vårt land tilltar och alla evangeliska samfund expanderar. Min önskan är att få fortsätta mina teologiska studier och upptäcka mer av Guds ord så att jag kan hjälpa vår församling att stå fast på en biblisk teologis grund.

–Har du några tankar om LCEt:s framtid?

– Ja, det har jag. Jag håller fast vid att den lära som LCEt bekänner sig till är väl förankrad i Bibeln. Jag tackar också Gud för att vi har fått ta emot många medlemmar och har entusiastiska präster och goda ledare. Men jag bär på en dröm – en dröm om en ännu bättre kyrka.

Vår kyrka behöver stärkas såväl andligt som organisatoriskt. För att detta ska kunna åstadkommas behöver vi först och främst mogna ledare, inte bara vad åldern beträffar utan också med avseende på administrativ utbildning och skicklighet. Och vi behöver gediget utbildade teologer till det omfattande och uppfordrande arbetet i den etiopiska kyrkan.

Bruk värnar särskilt om ungdomarna, att de ska få mer uppmärksamhet. Och så ligger det teologiska seminariet honom varmt om hjärtat.

–Vi behöver ompröva hur vi ska kunna utnyttja seminariet på ett ännu bättre sätt.

 

LIVETS GÅVOR

Bruk utstrålar stor mognad och livserfarenhet trots sin relativt låga ålder. Han ler sitt varma leende och ögonen gnistrar.

– Luther har sagt att musik näst efter teologi är det viktigaste. Det instämmer jag i! Teologi och musik är mitt liv. Gud har gett mig dessa gåvor för att jag ska kunna leva ett välsignat liv, alltid enligt hans vilja.

 

SISTA ORDET TILL LÄSARNA?

– Jag är tacksam för denna möjlighet att ge uttryck åt mina tankar. Kära läsare, fortsätt att be för MBV och LCEt och skriv upp mitt namn på din bönelista! Be att Gud ska vara med mig i allt! Gud välsigne er allihop!

Carina och Jonny Bjuremo

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan