Makten i rätta händer

”Mig är given all makt i himmelen och på jorden…”

Det är Jesus som säger de orden. Han är din och min Frälsare, och han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är han och ingen annan som har all makt i himmelen och på jorden. Det bör du minnas i alla livets situationer, i med- och motgång, i glädje och sorg.

När Jesus vandrade på jorden visade han sin makt på olika sätt. Efter hans tal på berget var folket fullt av häpnad över hans undervisning. Han hade nämligen talat med makt och myndighet och inte som de skriftlärde.

Kompanichefen från Kapernaum hade insett att det låg verklig makt i Jesu ord. Han kom och bad Jesus om hjälp för sin sjuke pojke. Jesus frågade om han skulle komma och bota pojken. Mannen svarade: ”Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.” Och han fick Jesu försäkran: ”Gå – som du tror, så skall det ske dig.”

Jesus har makt också över döden. Han tilltalade den yngling som man bar ut död genom Nains stadsport. ”Unge man, jag säger dig: Stå upp!” Och den döde satte sig upp och började tala. Till Lasarus, som legat i graven i fyra dygn, sade Jesus: ”Lasarus, kom ut!” Och Lasarus kom ut.

Framför allt visar Jesus sin makt genom att förlåta synder. De som bar fram en lam man till honom fick höra att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Det har han därför att han använde sin makt att ge sitt liv och att ta det igen på ett sådant mot oss barmhärtigt sätt att han blev utgiven för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Eftersom han gav sig själv till en lösen för alla, har han makt att ge dig och mig evigt liv.

Jesus har också makt att hålla dom. Då detta sker, ska alla få se Människosonen komma i skyarna med stor makt och härlighet.

”…Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar…” Det är alldeles nödvändigt för var och en av oss att bli en Jesu lärjunge här i tiden, om vi ska få vara med honom i den eviga saligheten. Men hur kan jag bli en Jesu lärjunge? Jesus talar om hur det går till:

”… Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.”

För att bli en Jesu lärjunge måste en människa få höra Ordet om honom. Han säger: ”Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet.” Lika nära dig som Ordet om Jesus är, lika nära dig är han själv. Att ta emot Ordet om Jesus är att ta emot Jesus.

”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.”

Harald Waldemarson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan