Redaktören har ordet

Visst kan man känna harm! Sverige – en gång mottagare och förvaltare av reformationens oskattbara arv, nu ett av jordens mest sekulariserade länder. Biskopar som talar i relativismens nattmössa. Politiker som publikfriande vittnar om sina ”andliga” funderingar och därmed avslöjar sin skrämmande dåliga verklighetsförankring. ”Detta folk, som inte känner lagen, är förbannat”, sade de förbittrade fariséerna på Jesu tid. Visst är det frestande att tillämpa deras fördömande ord på vår samtid. Särskilt om man intagit åskådarplats.

Bättre vore att göra som profeten Daniel. Han vände sig till Herren Gud i bön och valde pronomenet vi som subjekt. ”Ack, Herre, du store och fruktansvärde Gud… Vi har syndat och gjort illa och varit ogudaktiga och avfälliga… Vi har icke hörsammat dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn… Men Herre, låt, för all din rättfärdighets skull, din vrede och förtörnelse vända sig ifrån din stad Jerusalem… Låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom, för Herrens skull.” – Kap. 9 i Daniels bok ger oss hjälp med månadens angelägna böneämnen!

Människan – värdefull eller värdelös? Josef Imberg tar upp en kontroverisell fråga. Dags att försvara samvetsfriheten? En annan aktuell fråga, som Peter Henrysson har tänkvärda synpunkter på. Katekesen är alltid aktuell. I detta nummer behandlar Ola Österbacka Andra Trosartikeln. En vansinnesfärd i Etiopien och en (delvis) pensionerad missionärs hågkomster ger läsvärda glimtar från MBV:s mission i utlandet.

Glöm nu inte Daniels bön!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –