Redaktören har ordet

Salig blir bara den människa som befunnits vara fullkomligt rättfärdig – den som Herren Gud förklarat rättfärdig. Följaktligen kan det knappast vara någon enbart akademisk fråga på vilken grund Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig och frikänner syndaren. I lutherdomens bekännelseskrifter utgör också mycket riktigt artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron allena själva centrum.
Bibelns lära om rättfärdiggörelsen måste ständigt aktualiseras. Då kan den bli vår personliga skatt och vår gemensamma bekännelse. Då blir vi äkta lutheraner, för – som någon uttryckt saken – en luthersk kyrka har inte sin identitet i det den är emot utan i det den positivt bekänner, vilket givetvis inte utesluter att bekännelsen, även när den tar sig uttryck i lovsång, utgör en avgränsning mot all slags villfarelse.
När artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron är i funktion blir bönelivet friskt. Då kan man också bli – inte ”vän med döden” men – beredd att dö, att flytta hem. Och så får man på köpet förmågan att urskilja vad som i verkligheten är gammalt och av begränsat värde respektive nytt, aktuellt och omistligt.
Sådana samband vill vi gärna att Du ska upptäcka i detta nummer!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –