Hur bygger du ditt hus?

Det låg en husrad vid gatan. Det syntes att det från början varit påkostade hus men nu var allt smutsigt och förfallet. Det hade ju börjat så bra ”Nytt hus med fina mattor och tapeter, all tänkbar teknik i kök och badrum och ett underbart läge.” Men ganska snart kom problemen.

Det började med en unken lukt i badrum och grovkök som man försökte vädra bort men som snart kom tillbaka. Efter en tid började parketten i finrummet att lossna. De som bodde i huset fick ont i huvudet och svårt att andas.

Snart kunde man konstatera att huset var angripet av fukt och mögel. Det var byggt på dålig grund. För att spara hade byggmästaren skrapat bort matjorden, lagt ett tunt bärlager och lagt grunden på detta. Trots att huset såg fint ut och hade alla bekvämligheter, gick det inte att bo i det, för det hade för dålig grund. Det dröjde inte heller så länge förrän huset fick objudna gäster, som bröt sig in och sen var det snart fritt spelrum för vem som helst.

Nu frågar jag mig om inte vi gör på liknande sätt när vi bygger vårt livs hus? Det som Paulus kallar för ”den Helige Andes tempel”, hur ser det ut?

Är det fullt av fusk och unkenhet? Fasaden ser kanske fin ut och vår tillvaro är fylld med teknikens alla finesser. Men hur ser det ut under ytan? Hur länge kan man dölja bristerna? Bygger jag på en ordentlig grund?

Paulus säger: ”Var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.” Grunden är frälsningens och förlåtelsens verklighet. Ouppgjorda synder och bitterhet är sådant som förpestar luften och atmosfären i ett hem och i en människas liv.

Om man inte i tid gör upp med Gud och människor, tar emot och ger förlåtelse, blir livet snart ett virrvar av missförstånd, misstro och intriger. Man tänker först och främst på sig själv och ser inte andras behov. Det är hemskt att konstatera att förruttnelsen har gått ända upp i stommen, som vi trodde skulle hålla, och se att hela byggnaden håller på att rasa.

Bara vid Jesu kors kan vi börja om, för där lades den enda grund som håller att bygga på. Dit får vi komma med all vår synd och skam och ta emot förlåtelse för allt. Vi tror tyvärr att våra problem ska lösa sig, bara vi får mer pengar eller en ny dator eller kan göra den eller den resan o.s.v. Men ingenting sådant kan lösa problemen. Det kan bara en hel och full uppgörelse inför Gud. Har vi fått frid med Gud kan vi sen bygga på nytt i kraften av hans förlåtelse och låta den genomsyra vårt äktenskap, vårt hem och hela vårt liv, och då kan vi sprida en underbar lukt av Jesus i den värld vi lever i.

Arne Engström

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan