Recensioner

DEN SISTA FRONTLINJEN – en utmaning att nå muslimer med evangeliet. Reza F. Safa. Mediagruppen. 180 sid.

En mycket öppen och konkret skildring av en kristen, som längtar efter att vinna muslimer för evangelium. Författaren Reza F. Safa är född och uppvuxen i Iran och var aktiv shiamuslim fram till sin omvändelse 1980.

Det är gripande och allvarligt att läsa om vilken makt islam har över undersåtar i muslimska samhällen. Hur de i allt måste böja sig för imamen och Muhammed. Människor hålls i ett fast fruktans grepp. Hela islams historia visar att religionen inte är något annat än lagträldom och fruktan. Det är särskilt under andra hälften av 1900-talet som islam har ryckt fram. Oljepengar har utgjort drivkraft och gett styrka i de självständiga muslimska länderna.

I Den sista frontlinjen beskrivs islams bakgrund och ursprung i Baalskulten. Författaren gör en jämförelse mellan islam och kristendom, mellan Koranen och Bibeln – en avslöjande jämförelse. Fruktan och Kärleken, djävulen och Gud står mot varandra.

Att nå muslimerna med evangelium innebär ett andligt krig, skriver författaren. Det är att förkunna frihet för de fångna, att binda islams starke man. Den ende som kan göra detta är den starkare, Kristus själv.

Det är med Guds ord, med kärlek till de bundna och med frimodighet i Andens kraft som striden ska föras. I boken delar Reza F. Safa med sig av sin erfarenhet från arbetet med att evangelisera bland muslimer i olika länder. Han ger flera konkreta råd inför en sådan verksamhet.

Det sista kapitlet har som överskrift ”Guds kärlek övervinner alla hinder” och börjar med orden: ”Det finns ingen underbarare upplevelse för en muslim än att få smaka Guds kärlek. Att känna Gud som kärleksfull och omtänksam Fader är en främmande tanke för en muslim.” Ingen människa kan närma sig islams fruktansvärde avgud utan genom profeterna och imamerna.

Att evangelisera bland muslimer är att vara med om uppfyllelsen av orden i Jes. 61:1, som Herren Jesus också citerar i Luk. 4: ”att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna.” Det är en stor utmaning för alla som vill bekänna sig till Kristus. Läs boken, så grips kanske också du av denna utmaning!

Göte Hansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan