Recensioner

STORA BEFRIELSEN FRÅN KRISTEN TRO – en granskning av liberal teologi i Svenska kyrkan, med utgångspunkt i Befrielsen, av Per-Anders Grunnan. Lutherstiftelsens förlag. 102 sid.

Författaren, som är redaktionssekreterare på tidningen Kyrka och Folk, ställer fram i ljuset Befrielsen – Stora boken om kristen tro, utgiven 1993 av Svenska kyrkans centralstyrelse.

Boken behandlar tre brännande huvudämnen: bibelsynen, det sjätte budet och Jesu Kristi unika ställning som världens Frälsare.

Inledningsvis får vi veta att bokens huvudsakliga innehåll presenterats som uppsats vid Göteborgs universitet. Undertecknad minns vilken uppståndelse denna uppsats väckte bland feminister och gudsföraktare vid universitetet.

Författaren visar tydligt hur katastrofalt läget är inom Svenska kyrkan. Sanningen har alltid varit och kommer alltid att vara obekväm för satans anhängare. Läsningen av Grunnans bok för mina tankar till Axel B. Svenssons polemiska och apologetiska produktion. Gemensamma nämnare är: aktualitet, historisk förankring och framför allt respekten för bibelordets auktoritet.

Introduktionen behandlar bakgrund och historiska händelser som har medverkat till den sorgliga utvecklingen inom Svenska kyrkan. Kapitel tre angriper så den första huvuddelen: sökande och uppenbarelse. Grunnan plockar fram den skrämmande syn på Bibeln som i dag öppet florerar och tolereras i Svenska kyrkan. Vi får också veta vad bekännelseskrifterna säger om Bibeln och uppenbarelsen. När boken Befrielsen ställs mot Bibeln och våra reformatoriska bekännelsedokument framträder en avgrundsdjup skillnad. Konsekvensen av den liberala hållningen blir att en ny etik och inblandning av andra religioners läror får fritt svängrum, vilket Grunnan belägger i de avslutande kapitlen.

Köp boken! Sprid den till vänner och bekanta, som är involverade i kyrkliga engagemang! Vi behöver denna kunskap i kampen för Guds ord.

Johnny Bjuremo

MESSIAS av L M Abdallah. Proklama. 52 sid.

Detta är en bok som inte är skriven för dig! Författaren berättar i dialogform. Ahmed, som är muslim, har fått en ny arbetskamrat och vän, Hamdi, som läser Bibeln och följer Messias (Al-Masih). Vi får vara med och lyssna när dessa båda vänner samtalar om vem denne Messias är. Med stor kärlek och vishet leder Hamdi sin vän från att bara känna Al- Masih som en av Allahs profeter i Koranen till att ta emot honom som sin Frälsare och bli ett Guds barn.

Det är den väg som Hamdi och Ahmed tillsammans går genom Bibeln som är så gripande och fantastisk – även för dig. Vägen går genom så viktiga ämnen i Bibeln som Guds lamm, Guds ord, Guds offer, synden, Abrahams son, Gud är en och Gud och människa. Dessa ämnen betraktas med en muslims ögon, beroende på att boken är skriven främst med tanke på nyomvända muslimer och för vänner till muslimer, men även för en gammal kristen erbjuds här ett djupt bibelstudium om den kristna trons urgrund. Och det sätt på vilket det genomförs öppnar nog mångas ögon på nytt för hur levande och livgivande Guds ord är.

Messias är också en stor hjälp till att börja förstå hur och vad en muslim tror, och hur jag faktiskt på ett naturligt sätt kan få vara ett Messias-vittne för en muslimsk vän.

Ofta tänker kristna på islam som ett hot och en fara. Det bästa med boken Messias är att den i stället väcker en stor kärlek till muslimer, inte en kärlek till islam men till muslimer. Om du tror att du kommer att få en timme och tjugo kronor över i sommar och vågar riskera att fyllas av kärlek till muslimer för att Messias har dött och uppstått också för dem, så köp och läs Messias!

Olof Göransson

KYRKA OCH JUDENDOM II Svensk judemission inför årtusendeskiftet 2000 av Lars Edvardsson. Kyrkliga Förbundets Bokförlag.

En saklig och intressant bok om svensk judemission inför millenieskiftet har just utkommit. Kyrkoherde Lars Edvardsson, Göteborg, i dag ordförande i den 1990 nystartade Svenska Israelsmissionen (SIM), skrev redan 1972 en avhandling i ämnet Kyrka och judendom.

Författaren redogör för SIM:s hundraåriga historia fram till 1975, de förändringar som skett och Svenska Kyrkans Missions engagemang på området. Boken ger dessutom en objektiv bild av andra svenska judemissioner.

Särskilt efter andra världskrigets slut fick judemissionen uppbära stark kritik från olika håll. Vad hade kristenheten gjort för att förhindra nazisternas grymheter mot judarna? Kyrkoledare kände behov av att bekänna sin del i skulden och man inledde dialoger mellan kristna och judar.

Dialogen kom sen att mer och mer överta missionens plats. Författaren redovisar olika synpunkter på den kraftiga omsvängning som skett när det gäller synen på mission bland Guds gamla egendomsfolk. Svenska Teologiska Institutets roll i sammanhanget granskas ganska ingående.

Lars Edvardsson står på fast grund, när han inte minst i bokens slutkapitel deklarerar, att varje människa, jude som grek, behöver ett levande möte med Jesus, och att vittnen om Jesus Kristus inte kommer att saknas så länge världen står. Missionens framgångar kommer att variera, liksom dess metoder, men missionstanken varken får eller kan upphöra, eftersom missionen djupast sett är Herrens verk.

Bokens yttre kunde – med hänsyn till innehållets värde – gärna varit mer tilltalande. Men när man väl börjat läsa glömmer man sådana värderingar. Köp boken och läs den! Den rekommenderas varmt!

Arthur Einarsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan