Redaktören

”Du kan tala om tro, tills ingen i hela kyrkan i tror.” Uttalandet tillskrivs greve Adolph Stackelberg, en gång predikant i Blasieholmskyrkan i Stockholm, och det är sant. Likväl behöver det undervisas om tron, inte minst i vår tid. Rune Gustavsson har åtagit sig uppgiften. Kristen tro är försanthållande, men det räcker inte med att intellektuellt acceptera Sanningen…

Trons föremål är Kristus och hans verk för oss, inte våra egna laggärningar eller andliga upplevelser hos oss. Galaterbrevet är här mycket tydligt. Sven-Arne Svenungsson inleder en serie artiklar kring ett avsnitt ur detta brev.

Trons liv är i behov av livets vatten – så kan man kanske sammanfatta Christer Johanssons bidrag.

Tron är av predikan, och evangelium kan förkunnas även genom sång. Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige har en anrik manskör, som Ros-Marie Westmark gjorde ett reportage om i nr 10/97. I detta nummer intervjuar hon en förhoppningsfull, ny körledaren.

I Etiopien kommer många människor till tro. Hanna-Karin Stark-Hechamo ger en uppmuntrande rapport från Wollaitaområdet. Vi får också nyheter från Eritrea, Kenya och Peru. Och så får vi vara med om fasteinsamling!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan