Redaktören har ordet

Välkommen till en ny årgång av Till Liv! På detta uppslag bereder vi fortsättningsvis plats för en ledande artikel, för vilken representanter för utgivarorganisationerna och redaktören i tur och ordning kommer att svara.

Under rubriken Till att börja med ger vi utrymme åt en kort andakt, gärna knuten till kyrkoåret. Fädernas vittnesbörd för vi in under den nya rubriken Axplock. Saxat & utblickar och Frågor & samtal kommer att vara stående rubriker jämte Ur Livet, där vi nu och då ger utrymme åt berättelser.

Gamla testamentet och Luthers lilla katekes med dess huvudstycken kommer att bli föremål för artikelserier under 1998.

I detta nummer ställs vi inför något som alltid kan ifrågasättas: Är jag verkligen en kristen? Vi påminns också om något som inte kan eller behöver ifrågasättas: Det är inte slut med Guds barmhärtighet. Den är var morgon ny. Därför vågar också redaktionen frimodigt fortsätta arbetet med Till Liv. Vi hoppas Du fortsätter att läsa tidningen, att sprida den och att vara förebedjare även för denna missionsverksamhet!

Det är på sin plats att här säga ett varmt tack till Per-Olof Nilsson, som såsom prenumerationsansvarig lett tidningen genom dess första stapplande år, och att samtidigt säga välkommen till Ingrid Holmqvist, som nu har övertagit denna viktiga uppgift. Gud välsigne er båda!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –