Lev livet!

För femte gången i Kristna Ungdomsförbundets i Sydsverige historia anordnades sommarmöte i Snärshult i Skåne.

För femte gången i Kristna Ungdomsförbundets i Sydsverige historia anordnades sommarmöte i Snärshult i Skåne.

Ansvariga för allt praktiskt var lokalföreningarna i Snärshult, Markaryd, Vittsjö och Halmstad. De genomförde sina uppgifter på bästa sätt. Både vuxna och barn hjälptes åt – på parkeringen, i godistältet och vid lådorna med programblad.

Talarstolen fångade snabbt min uppmärksamhet – en lysande punkt på mötesplatsen. Korset på dess mitt med intensivt orangefärgade tagetes kunde nog ingen undgå att se. Och alla de vackra blommorna av krasse som klängde på podiets framsida var så underbara. En grupp tallar omslöt själva ”sittytan” framför talarstolen och bidrog till känslan av lugn och trygghet.

Vädret växlade under helgen. På lördagen mullrade åskan hotande just före mötesstart. Visst fick vi regn, men solen tittade också fram och gladde oss och söndagen var varm.

Efter det att Carl Lind blåst fanfar på sin trumpet, hälsade Ingemar Westmark, lördagens mötesledare, välkommen och upplyste om att hela sommarmötet skulle sändas via Internet. (Det kom bevis på att det kunnat ses och höras bl.a. i USA.) En kör av medlemmar i de inbjudande föreningarna sjöng, och markägaren Karl-Eve Lunnergård inledde mötet och talade nägot över liknelsen om den stora måltiden i Luk. 14:16‒24. Husbondens tjänstefolk fortsätter att bjuda människor till festen. Bjudningen till Kristi rike går ut t. ex. när vi samlas till sommarmöte kring Guds ord Vi är alla välkomna till gästabudet i Guds rike. Det gäller bara att tacka ja när Jesus bjuder! Temat för årets sommarmöte var Lev Livet – enligt KUS:s ordförande Fredrik Carlsson en kort och koncis överskrift, avsedd att väcka en tanke hos dem som inte lever livet tillsammans med Kristus och att uppmuntra till livet med stort L, livet med, i och för Gud.

Lev livet ‒ i Kristus. Med utgångspunkt i Ef. 1:1-14 höll Rune Gustavsson en bibelförklaring över detta ämne. När vi kommer till Kristus får vi del av det han är och har. Genom dopet och tron får vi ta emot allt från honom och vara gömda i honom undan djävulens våld. I Kristus får man ingen fällande dom över sig, för i honom är man helig, obefläckad och skuldlös.

Men ett liv utan Kristus är ett ”skrot-liv”, utan himmel, utan verklig glädje och utan barnaskap. Och skild från stammen kan grenen inte leva; grenen har inget eget liv att leva. Livet blir bortkastat, dött och utan mening om vi inte är i Kristus. Livet finns bara i trosförening med den som övervunnit döden. Lever vi livet i Kristus blir det ett liv utan slut!

Lev livet ‒ med Kristus…medan du är ung, medan du är frisk, medan du har tid – råden är många till dem som har livet framför sig. Men livet går så fort, möjligheterna måste tas till vara!

Varför leva livet med Kristus? Han säger själv i Joh. 10:10: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.” Det är med Kristus vi lever Livet! Lars Hjort gav oss fem aspekter på livet, utifrån vad Bibeln säger:
• Livslusten – det skapelsegivna. 1 Mos. 1:27 ff. Att tappa livslusten är en av de svåraste kriser en människa kan hamna i. Vårt uppdrag och ansvar från Gud är att leva livet, men synden har tagit ifrån oss en del av livets glädje och spontanitet.
• Livstörsten – det syndafallsgivna. 1 Mos. 4:10‒13. Otrygg och ostadig skall du bli, sade Gud till Kain. Den helhet och frihet som vi längtar efter kan bara skänkas oss av Gud själv, livets eviga, aldrig sinande källa.
• Livsupprättelsen – det frälsningsgivna. Gal. 4:4‒5. Det finns en förutsättning för att livet ska kunna bli Liv för varje människa – Kristi fullkomnade frälsningsverk!
• Livsuppfyllelsen – det helgelsegivna. Gal. 4:6 ff. Det är vår sak att ta emot Guds gåva. I Jesus blir livet förvandlat och förnyat. Han vill låta sitt Liv flöda in i våra liv genom den Helige Ande. Genom dopet blir vi insatta i livet med Gud, och dopdräktens nåd kan man aldrig växa ur, men man kan kliva ur den. Genom Ordet talar Herren och i nattvarden kommer vi honom så nära det går – vi får ta emot hans gåva i ödmjukhet, även om vi inte helt kan förstå mysteriet. Att leva Livet är att leva som Kristus – att ha honom som sitt riktmärke och rättesnöre.
• Livsfullkomningen – det evighetsgivna. Fil. 1:20 ff. Om vi lever med Kristus kan vi vara övertygade om vår identitet och destination. Lev Livet med Kristus; han har gett oss det och skall också fullkomna det!

Lev livet ‒ för Kristus. Martin Svensson utgick från Luk. 14:25‒35. Det handlar inte om att vi måste ha tillräckliga talanger för att kunna följa Jesus, utan frågan är om vi vill ta korset på, låta det kosta, ge upp vårt eget, vara salt, ge andra människor törst efter att lära känna Jesus. Det finns ingen mall för hur det praktiskt ska gå till att leva för Kristus men vi har fått Hjälparen, den Helige Ande. Och Jesus vill låna våra fötter, ögon och öron. Han vill att vi ska leva det liv som han skulle ha levt om han varit kvar på jorden kroppsligen. Han vill prägla oss att bli mer och mer lika honom och lära oss att som lärjungar mer och mer iaktta Mästaren.

Kristi förklarings dag och missionen. Predikan vid gudstjänsten på Kristi Förklarings Dag hölls av Finn Aasebo Rønne, som beskrev hur Mose och Elia kan ha upplevt händelsen på berget. De mötte Guds härlighet i Jesu gestalt. De ord de fått höra kunde lärjungarna ta med sig ner i dalen igen. De visste vem Jesus var, de kände honom och de hade hört Gud själv intyga att han är Guds Son. Jesus gick med dem ned från berget. Också till oss vill han komma, i vår vardag. I Ordet och bönen möter Gud oss på det sätt vi behöver. Det ska komma en dag när vi kan se Guds härlighet, ansikte mot ansikte med den härliggjorde Kristus – då ska vi förvandlas!

– Sommarmötet -99 har inte varit som vanligt – det var mycket bättre! Mycket bra undervisning, rakt och klart, enkelt men samtidigt med stort djup och innehåll.
Sagt om helgen

Missionen har sin givna plats på sommarmötet. Vi fick höra rapporter från våra fyra missionsländer och MBV:s missionssekreterare Roland Gustafsson uppmanade 70- och 80-talisterna: ”Nu är det er tur att stå till förfogande för missionstjänst!” Samtidigt kunde han glädjande nog presentera tre ungdomar, som inom kort kommer att ge sig ut på missionsuppdrag. Jacob Waldemarson åker till Kenya för att hjälpa till med bibel- och bokdistribution, och Hanna Svensson och Johanna Hansson flyger till Peru som praktikanter.

– En vitaliserande plats att komma till!
Sagt om helgen

Johnny Bjuremo höll ett av de föredrag som i efterhand nämnts många gånger. Överskriften var Ett år i Guds rike i Etiopien och Johnny började med att läsa ur Rom. 1:1‒8. Sen berättade han om den stora väckelsen i Etiopien; många unga bekänner sig till den kristna tron och även äldre ”slits med i Herrens kraft och eld”. ”Hur ska vi få tag på biblar?” frågar människor, och många muslimer konverterar till kristendomen. Dessa är som klippta och skurna för mission i sitt hemland, men de behöver viss hjälp i det praktiska. Vi svenskar bör hålla oss à jour med vad som händer på missionsfälten, för annars är det lätt att djävulen får oss att ge upp och tro att Guds rike inte går framåt. Johnny gav ett härligt vittnesbörd om liv och växt bland de kristna i landet. – Vi fick också höra ett etiopiskt jubelrop! Etiopierna har i dag mer att lära oss än vad vi har att lära dem. Vi behöver ”mission i retur” genom dessa andefyllda människor.

Mycket ungdom ‒ stor sångarglädje. Tonårssamlingarna drog mycket folk, det var knappt Snärshults missionshus räckte till. En tidningsfotograf fick ta kort genom fönstret, utifrån!

– Fin syskongemenskap mellan unga och gamla.
Sagt om helgen

Sången och musiken var verkligen varierad. Under sommaren har Mattias Engström satt ihop en liten kör, som ledde oss i lovsång till Gud. Och som vanligt gladde oss KUM:s körer – från Primkören till Manskören – med sin sång. Även tjejerna i Pro Viva (=för livet!) gladde oss med skönsång. ”Ynglingarna”, varma i kläderna efter en tur till Bornholm, bjöd på bonusnummer. ”Ella” gav oss smakprov från sin nya CD Små möten och Helena Carlsson blandade pärlor, kompad av nämnde Mattias vid pianot.

På lördagskvällen fick närmare 650 personer fira Herrens Heliga Nattvard i Markaryds kyrka. Kören Sanctus under Hanna Svenssons ledning framförde delar ur mässan Gloria.

I samband med avslutningen ledde KUS:s ordförande en förbönsstund. Han påminde till slut om att Kristus återvunnit det förlorade livet och erbjuder oss det för intet. Låt oss då inte vända ryggen till Livets källa och gå in i evigheten med en törst som aldrig ska släckas!

Karna Persson arbetsterapeut, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan