Missionsnytt

ETIOPIEN

I e-post av den 15 december lämnar Per-Martin Hjort följande rapport:

”Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss.”Om ett par dagar återvänder jag norrut till mörker och kyla, men också till, som jag hoppas, ett välsignat juloch nyårsfirande med mycket värme och ljus. Herren har verkligen varit god och hållit sina förunderliga löften: missionsvänners många böner har inte varit förgäves! Personligen har jag under hela mitt ganska så intensiva korttidsuppdrag härute fått uppleva hur Gud beskyddar från alla faror och hur han ger ett oanat mått av både hälsa ock krafter. Har haft förmånen att besöka i stort sett samtliga platser, utifrån vilka Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt) bedriver sitt arbete, och rika tillfällen att möta och samtala med väldigt många, såväl kyrkoledare som gräsrötter. Det har känts fint att få samråda och samarbeta med våra missionärer – Hechamos i Addis Abeba och Johanssons i Qersa. Men det finns utan tvivel rymlig plats för fler MBV-missionärer – en familj i Harrar och en i Asella! Har månne Herren Gud dessa människor ”på gång” någonstans i Sverige, Danmark eller varför inte Finland?

Söndagen den 5 december fick jag vara med om två stora och välsignade samlingar i låglandet i Arsi – en på förmiddagen i Laqi och en på eftermiddagen i Zwai. I samband med dessa kunde generalsekreteraren ato Gudeto, kyrkans kassör ato Milkias och undertecknad dela ut beviljad nödhjälp till 493 hungerdrabbade, synnerligen tacksamma personer. Det kändes fint att kunna bevittna att denna hjälp, skänkt av MBV, verkligen ”kom fram”. Dock kunde 339 av dem som ”utvalts” av olika anledningar inte komma – så dem får vi försöka nå en annan gång.

Torsdagen den 9 december skedde så ett stort Herrens under. Efter ett mycket långt och bitvis ganska stormigt ”försoningsmöte” lovade de tre styrelseledamöter som ”hoppat av” – qes Bahta, ato Milkias och ato Tolosa – att ”för kyrkans skull” återinträda i LCEt:s styrelse, som alltså därmed – åtminstone formellt sett – återigen är funktionsduglig.

Söndagen den 12 december var det stor fest och glädje hos den lilla LCEtförsamlingen i byn Oito på sjön Langanos nordvästra strand. I ett enkelt tält – man har ingen gudstjänstlokal – upprest för dagen på ett stenkasts avstånd från byns moské, kunde ett femtiotal församlingsbor och tillresta glädja sig åt att Guds församling utökades med ytterligare 19 personer.

Låt mig få vädja till dig om förbön för dessa nydöpta systrar och bröder genom att citera ett av orden som lästes vid detta tillfälle: ”Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.”

Per-Martin Hjort återkom till Sverige den 17 december. MBV:s styrelse har i samråd med honom beslutat att förlänga hans ”korttidsuppdrag”, varför han återvänder till Etiopien den 19 januari. Periodens längd kommer att övervägas under hemmavistelsen.

Sjuksköterskan Helena Davidsson, Ängelholm, kommer under tre månader (januari-april) att besöka Etiopien som s.k. ”praktikant”, med placering vid kliniken i Qersa. Utresan planeras till den 19 januari.

 

KENYA

Gunhild Andersson, Åsljunga, MBVmissionär under åren 1959–1998, besöker Kenya under tiden 13 januari –27 mars. Som pensionär fortsätter Gunhild med diverse åtaganden i ELCK:s litteraturarbete och detta återbesök har planerats i samråd med Luthersk Litteratur Mission (LLM), som också beskostar resan. Ingemar Helgesson, Vännäs, MBV-missionär under åren 1974–1980, 1983–84, besöker Kenya den 14–24 januari. 1983 startades ett trädplanteringsprojekt (genom stöd från Svenska Missionsrådet och SIDA) och den sista fasen i detta projekt håller nu på att avslutas. Ingemar, som haft en roll som koordinator, kommer att vara med vid den formella avslutningen av projektets SIDA-finansierade del och i samband därmed upprätta en slutrapport. Delar av projektet kommer att leva vidare på olika sätt, är det tänkt, bland såväl enskilda som grupper av olika slag.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan