Fridens furste till friden har lagt ovanskelig grund

Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra
missgärningars skull. Jes.53:5.

Av detta bibelord bör du dra slutsatsen, att alla människors möda med att skaffa sig en nådig Gud är förbannad. Här är med väldig kraft och på fast grund bevisat att all vishet, rättfärdighet och helighet, alla goda gärningar och förtjänster, med vars hjälp människorna – vår käre Herre Kristus förutan – vill försöka förtjäna saligheten, står under förbannelse.

Allt vad människor förmår lämnas åsido och störtas omkull av detta enda ord: Kristus var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. För om det är sant, att han har lidit för oss, måste all vår rättfärdighet, alla våra goda gärningar och all den förtjänst som vi förtröstade på hållas för intet, ja, räknas som förlust eller avskräde (Fil. 3:8).

Så måste vi träda ut ur oss själva och av allt hjärta förlita oss på en främmande rättfärdighet och liksom svävande mellan himmel och jord med fast tro fatta och hålla oss vid Kristi rättfärdighet, som vi varken kan se eller känna men som i Guds ord erbjuds oss och blir oss given.

Martin Luther

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan