Vatten till liv

Har du någon gång tänkt så här, när du öppnat vattenkranen för att dricka eller för att duscha: ”Det är ju för väl att det finns vatten!” Nej, jag tror att vi över huvud taget inte reflekterar över detta, utan när vi öppnar kranen förväntar vi oss att klart, friskt vatten ska forsa fram.

När det gäller frågan om tillgång på vatten fick jag mig en tankeställare när jag för en tid sedan besökte Etiopien. Där kunde man inte ta för givet att det skulle komma vatten ur kranen var gång man öppnade den. Inte heller var det vatten som kom lämpligt att dricka eller att borsta tänderna i; det fick först kokas och filtreras.

Att efter en lång bilfärd i värmen på en dammig väg komma till hotellet för att tvätta sig och upptäcka att det inte finns vatten i kranarna – det är ingen angenäm upplevelse! Den enda möjlighet jag vid ett sådant tillfälle hade att tvätta av mig det värsta av svett och damm. var att ösa vatten med en liten plåtburk ur en hink. Den gången förstod jag riktigt hur värdefullt lite vatten är!

I torkans Etiopien kunde man ofta få se kvinnor, som säkert gått flera timmars väg till en liten bäck eller rännil för att hämta vatten. Där satt de och öste ihärdigt med en liten burk och när de fått sin kruka full, hade de lika lång väg att gå tillbaka med sitt vatten. Vid åsynen av något sådant inser man hur tacksamma vi svenskar borde vara som i regel har obegränsad tillgång till klart, friskt vatten, som rinner ur våra kranar.

Vatten i bokstavlig betydelse är en förutsättning för liv. Vi är ständigt beroende av det och ser också till så att vi inte saknar vatten. Men hur angelägna är vi om att få det levande vatten som Gud ännu genom sitt Ord så rikligt låter strömma över oss?

Vad är det för vatten? I Jer. 2 säger Herren: ”Mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten.” Jesus stod på tempelplatsen i Jerusalem och ropade: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!” (Joh. 7:37.) Jesus är källan, och det vatten han har att erbjuda är evangelium, budskapet om att ”Jesus för världen givit sitt liv”, att han har burit och borttagit världens synd och blivit vår rättfärdighet, att Gud för Frälsarens skull är ”blidkad, försonad och nöjd” och nu erbjuder syndare evigt liv och salighet för intet.

Längtar du efter att bli ren? Har du likt David sett hur djupt syndens orenhet går, så att också du behöver be: ”Två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd [ … ] två mig, så att jag blir vitare än snö” (Ps. 51). Det finns ett reningsmedel! ”Jesu, Guds Sons blod renar oss från all synd” (1 Joh. 1:7).

Inget vatten på jorden, hur rent ock friskt det än är, kan stilla själens djupa törst efter liv. Ju mer du försöker släcka livstörsten vid denna världens usla brunnar, desto mer brännande blir den. Den ende som kan stilla din törst är Jesus, den uppståndne och levande Frälsaren. Det vill han gärna göra med det livets vatten som ges alldeles gratis, ”för intet” (Upp. 22:17). ”Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta”, så lyder hans löfte (Joh. 4:14). Tänk att få uppleva detta helt och fullt i den eviga saligheten i himlen!

Vi bör vara tacksamma för allt vatten som Gud ger oss och allra mest tacksamma bör vi vara för detta levande vatten och se till att vi använder det varje dag!

Bertil Henriksson v. ordf. ELMSV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan