Saxat och utblickar

(s) m.fl. på helig mark

Marianne Upmark, vice ordförande i kyrkorådet i Högalids församling i Stockholm, har varit med och skrivit socialdemokraternas nya kyrkopolitiska program.

– Svenska kyrkan är en naturlig mötesplats vid exempelvis katastrofer. Alla som betalar kyrkoavgift ska ha inflytande över vilka som till exempel anställs som präster. Min uppgift är att se till att man inte sätter upp troströsklar. Det finns redan tendenser att kyrkan är till för en liten aktiv skara. Det är viktigt att någon bevakar intressena även för dem som bara går i kyrkan vid till exempel första advent, säger Marianne Upmark. [– – –]

Anders Jonsson (komminister i Akallakyrkan i västra Stockholm) menar att kyrkan måste hitta andra förebilder än politiska organisationer.

–Varför inte titta på idrottsklubbar? AIK skulle väl aldrig ta in någon i styrelsen som är ointresserad av idrott? säger han. [– – –]

– Kyrkan borde sända ut signaler om att den är helig mark. Den kristna identiteten ska vara så stark att man inte ska kunna sitta i en ledarposition utifrån ett världsligt mandat.

Sv D, Själ & hjärta, söndagen den 15 oktober 2000

 

Varken lag eller evangelium

För Hammar blir Jesus förvisso en unik religiös personlighet men ingen Frälsare. Han vittnar om att i hans barndoms prästgård hörde Gud och Jesus självklart samman, men han tror inte att det ger svar på en ny tids frågor. Han hamnar i en sorts judendom – den etiska optimismens religion! – bara med Lagen utbytt mot idealmänniskan Jesus. SPT 41/00

 

Världen behöver fler missionärer!

Även om kristendomen skenbart visar tecken på avmattning i vår del av världen, ska vi inte slå oss till ro med den saken. Framför allt annat bör vi ha som mål att bli fler kristna i vårt eget land, så att vi kan sända ut fler missionärer till länder och folk där evangeliet är okänt.

Utsyn

(Norsk Luthersk Misjonssamband)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan