Namnet Jesus

Det finns namn, som under vissa tider varit mycket kända. Vi som upplevt andra världskriget tänker kanske på Hitler, Mussolini och Stalin. Deras namn är förknippade med fruktansvärda händelser: krig, förföljelser, gaskamrar osv. Nu är de borta, döda.

Det finns namn, som under vissa tider varit mycket kända. Vi som upplevt andra världskriget tänker kanske på Hitler, Mussolini och Stalin. Deras namn är förknippade med fruktansvärda händelser: krig, förföljelser, gaskamrar osv. Nu är de borta, döda.

Men det finns ett namn, som strålar lika klart från tid till tid. Det är namnet Jesus. ”Namnet Jesus bleknar aldrig.”

Det är naturligtvis inte bara fråga om ett namn utan om en bestämd person, som bär detta namn. I Bibeln är namnet och personen nära knutna till varandra. Till Josef, Marias man, sade en Herrens ängel om det barn Maria skulle föda: ”Honom skall du ge namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Hebr. Jeschua [Josua] betyder ”Herrens frälsning”.)

”Sitt folk” – vilka var det? Alla människor. Jesus är alla människors Frälsare. Frälsning betyder räddning, i första hand från syndens, dödens och djävulens makt.

Nu är sanningen den, att vi människor bär synden med oss från början av vårt liv, och syndens lön är döden. Vi är inte fria. Vi är inte våra egna herrar. Många vill inte erkänna detta: ”Jag är min egen, jag går min egen väg…” Men faktum är att vi alla har syndat och är utan berömmelse inför Gud.

Har du sett det? Har Guds Ande fått visa dig detta? Då behöver du med kung David bekänna: ”Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon.” Vad du således djupast sett behöver är en Frälsare, som kan rädda din själ från att gå evigt förlorad. Nu är evangeliets glada budskap, att det finns frälsning för dig, ja, för var och en. Men bara på ett ställe, bara i ett enda namn – i Jesu namn. ”I ingen annan finns det frälsning.”

Jesus är inte bara ett namn. Han är vad namnet innehåller och lovar: Han är Frälsaren. För att bli det måste han lämna sin himmel, bli människa, bli en av oss. Han fick vandra den tunga vägen mot Getsemane och Golgata. På korset led han ditt och mitt straff, sonade synden, betalade skulden. Med allt vad han gjorde och led vann han åt oss en evig rättfärdighet. Han uppstod igen på den tredje dagen. Hans verk är fullbordat.

Hur reagerar du, när du hör namnet Jesus? Är det bara ett namn bland många andra namn? Eller är det namnet över alla namn? Kan du instämma i Lina Sandells lovsång:

Det dyra namnet Jesus är all min salighet, min tröst i syndanöden, den enda hjälp jag vet, min säkra frälsningsklippa, hur vågen mot den slår, mitt varma, mjuka näste i dag liksom i går.

Gunnar Gustafsson

Predikant, Vittsjö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan