Redaktören

Om detta nummer

Aprilnumret av Till Liv kommer i år ut i passionstid. Vi följer och minns då på ett särskilt sätt Jesus i hans lidande och död. Vi anar vad vår eviga räddning kostade Guds Son. Att Guds nåd hade ett mycket högt pris. Men för oss är den gratis! Att få stanna inför korsets nödvändiga budskap är stort. Be om öppnade ögon! Låt Lina Sandells bön bli din: ”Jesus för världen givit sitt liv; öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig.” Det skedde för dig, för mig. Låt passionstiden forma ett ”Tack, Herre Jesus!” i ditt inre.

Artikeln på nästa uppslag, av Mats Giselsson, för oss fram till korsets budskap och själavård.

I förra numret skrev Gustav Börjesson om äktenskapets kris. Nu fortsätter han med att visa på den förändring som kan äga rum, när Gud släpps in som en tredje part i äktenskapet. Gud värnar om äktenskapet. Och han hjälper. Det är en värdefull artikel – makar läser den med fördel tillsammans!

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, är svår att förstå. Samtidigt är den en viktig bok. Ofta försummar vi stora delar av den. Men den är värd vår uppmärksamhet. Tomas Bokedal, som undervisar på Församlingsfakulteten i Göteborg, ger oss vägledning till ett studium.

Kenya står i fokus på yttre missionssidorna i detta nummer.

Som vanligt finns det några intervjuer att ta del av. Denna gång även ett par kortare ”På tråden-intervjuer”, förverkligade via telefon.

På baksidan av spalten med bibelläsningsplanen finns några böneämnen listade. Troligen blir det en fortsättning framöver. Flera läsare har hört av sig och önskar att bönen skulle prioriteras mer bland oss alla, också i Till Liv. Vår förhoppning är att böneämnena blir föremål för er bön, att de hjälper oss i bönens arbete. Bönesvar är utlovat – av Herren själv.

Så får vi till sist uppmuntra varandra att följa Jesus på vägen till Jerusalem, genom hans lidande och död, fram till påskens jubel. Ropa då av hela ditt hjärta: Kristus är uppstånden – ja, han är sannerligen uppstånden!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan