Redaktören

Guds ord är livsviktig föda för själen. Liksom mat är nödvändig för kroppens liv är Guds ord avgörande för andligt och evigt liv. Jesus säger: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun” (Matt. 4:4). Ibland gör orden från Gud ont. De avslöjar och träffar ömma punkter – men alltid med det positiva syftet att också få förmedla befrielse och nytt liv. De tryckta bokstäverna i bibeln är levande ord, från Gud till oss! Därför liknar den Heliga Skrift ingen annan bok. Bibeln räcker oss livets bröd! Läs mer om Bibelns hemlighet i Ove Bengtsson artikel på sidan 8 och låt den uppmuntra dig till regelbunden bibelläsning (använd gärna bibelläsningsplanen).

Guds ord skall också förkunnas. Det är genom predikan som tron tänds och bevaras. Till Liv har låtit intervjua några predikanter om deras viktiga uppgift, om hur de började, om hur de upplever sin uppgift osv.

Den 15 maj tog riksdagen det första steget mot en ny hetslag till skydd för homosexuella. Den väcker farhågor om begränsningar i rätten att predika Guds Ord fullt ut i vårt land. Detta uppmärksammas både i I fokus, Reflektionen och i Saxat.

Den andra (av fyra) apologetikartikeln av Fredrik Hector tar upp frågeställningar kring Jesus. Vem var han? Finns det några andra rimliga förklaringar än Bibelns vittnesbörd, att han är Gud själv?

Paret Hechamo har återvänt till Sverige efter några år som missionärer i Etiopien. I en intervju förmedlar de tankar och erfarenheter. I ett annat samtal får vi möta Henric Staxäng och läsa om gudstjänstgemenskapen i Mariehemskyrkan i Umeå. Allt gott i Kristus!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan