Redaktören

Efter en varm och solig avslutning på sommaren är nu hösten nära. Sommaren bjuder oftast på semester och avkoppling. För många förknippas den också med tillfällen att sitta ner och lyssna till Guds Ord under mötesdagar och läger, som vore värda att uppmärksammas. Detta nummer ger några glimtar från en del av sommarens mötestillfällen.

Enligt en alltför vanlig nidbild av Luther (även bland många kristna i vårt land) var han tråkig och allvarsam samt stod för en mörk människosyn och trist pliktuppfyllelse. Göran Giselsson ger oss en annan, mer rättvisande bild i sin personligt hållna artikel om reformatorn.

Den sanna kyrkan utgörs av Guds folk, av dem som är döpta till Jesus och tror på honom. Jesus knyter Guds folk samman och är grunden till att kyrkan utgör en alldeles unik gemenskap. Lars-Åke Nilsson visar oss något av vidden och djupet i att vara en del av Kristi Kyrka.

Spådom, trolldom, fenomen i andevärlden som uppenbarar sig, döda som går igen – vad ska man tro om sådant? Är allting påhitt eller kan det finnas någon sanning i det som människor säger sig ha varit med om? Har Bibeln någon vägledning att ge och hur ska vi ställa oss? Gustav Börjesson tar upp dessa aktuella frågor.

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner kommer inom en snar framtid att ha flera nya missionärer i missionsländerna. Rakel Smetana från Vännäs är en av dem. I slutet av juli avskildes hon på Missionsgården Fridhem.

Så hoppas redaktionen att läsarna får god behållning av detta nummer. Läs – och samtala med Herren om det som läggs på ditt hjärta! Vi har nu börjat planera för nästa årgång. Synpunkter och förslag på exempelvis ämnen till artiklar, intervjuer och reportage mottages tacksamt! Redaktörens adresser finner ni i rutan på tidningens baksida.

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan