Ut ur Egypten – en introduktion till Andra Mosebok

I första mosebok har vi läst om Guds utvalda folks första historia. Patriarkerna har varit huvudpersonerna. I och med Andra Mosebok är Mose själv huvudpersonen i Moseböckerna.

 

I första mosebok har vi läst om Guds utvalda folks första historia. Patriarkerna har varit huvudpersonerna. I och med Andra Mosebok är Mose själv huvudpersonen i Moseböckerna.

Mellan Första och Andra Mosebok ligger en tidsrymd på mer än  400 år. Abrahams efterkommande, som genom Josef kom att hamna i Egypten, har växt från en släkt på  70 personer till ett folk på över två miljoner! Med tiden har Egyptens makthavare börjat betrakta Jakobs ättlingar som en säkerhetsrisk. Därför görs de till slavar och deras nyfödda söner dödas. Men Herren kallar Mose till att leda folket ut ur träldomen i Egypten till det utlovade landet.

Andra Mosebok kan delas in i tre delar:

UTTÅGET UR EGYPTEN, KAP 1–18

Bokens första del handlar om hur Gud i sin nåd stiger ned för att befria sitt folk ur slaveri och nöd. Det är ett mäktigt Guds under i historien, som för alla tider varit ett vittnesbörd om Guds frälsande makt. Men det är också en bild av hur Kristus befriar människor från syndens skuld och makt, och från världens träldom (Rom. 8, Gal. 4).

LAGEN OCH FÖRBUNDET PÅ SINAI, KAP 19–24

Efter uttåget ur Egypten sluter Gud förbund med folket vid Sinai. Det är en bekräftelse av det förbund som redan ingåtts med Abraham, Isak och Jakob. Förbundet vilade på Guds nåd och löften – på den grunden tillhörde folket Gud och fick Guds goda lag till vägledning, att leva efter. Av tron på Guds nådelöften och frälsningsingripande följer goda gärningar efter lagen. Förbundet med Mose är ett evangeliskt nådesförbund, som förebildar det Nya förbundet genom Kristus.

TABERNAKLET I ÖKNEN, KAP 25–40

I bokens tredje del ser vi att Gud, som tidigare steg ned för att befria Israels folk, nu också stiger ned för att i härlighet bo mitt ibland sitt befriade folk i uppenbarelsetältet, tabernaklet. Den noggranna beskrivningen av tabernaklet visar dess stora betydelse i Gamla förbundet. Här ville Herren på ett särskilt sätt bo mitt ibland sitt folk. Uppenbarelsetältet är en förebild till Jesus själv, genom vilken Gud på ett nytt sätt ”tältade” (uppenbarade sig) ibland oss (se Joh.  1:14). Tabernaklet och det följande templet är också en bild av

1) Kristi kyrka, församlingen, som nu är Herrens tempel på jorden (Ef.  2:22)

2) den enskilde troende, som är ett tempel för Guds Ande, ( 1 Kor.  6:19,  2 Kor.  6:16)

3) himlen (Hebr.  9:24).

YTTERLIGARE FÖREBILDER

  • Mose – som liksom Jesus räddade sitt folk, ledde dem som en herde och gav dem Guds ord.
  • Påskmåltiden – nattvarden.
  • Påskalammet, översteprästen, mannat och klippan – som är förebilder till Kristus.

Fredrik Carlsson

Redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan