På luren

Under våren har Mikael Hector varit i Etiopien som volontär i MBV:s samarbetskyrka där, LCEt. Nu är han tillbaka i Sverige och vi nådde honom på Missionsgården Strandhem, där han arbetar som ledare på sommarens konfirmandläger.

Under våren har Mikael Hector varit i Etiopien som volontär i MBV:s samarbetskyrka där, LCEt. Nu är han tillbaka i Sverige och vi nådde honom på Missionsgården Strandhem, där han arbetar som ledare på sommarens konfirmandläger.

– Vad är det att vara ”volontär”? Hur kom det sig att du valde att resa till Etiopien?

– Jag gick vårterminens volontärkurs som Strandhems Bibelskola arrangerar. Till kursen hör bl.a. att man åker ut och arbetar som volontär i ett U-land. Man praktiserar tillsammans med missionärerna och får uppleva mycket och träffa många människor. Helt enkelt knyta kontakt och studera vad mission är för något. Jag valde att flyga ner till Etiopien som volontär för att studera ungdomsarbete, väckelse och mission.

– Vad gjorde du där, var befann du dig?

– Min bas var missionsstationen i Addis Abeba, men jag åkte ut mycket till missionsstationer och väckelseområden, till Arsis lågland och till Wollaita- området. Jag var på en del projekt, bl.a. ett gatubarnsprojekt i Addis Abeba. Det var väldigt omtumlande att se misären bland barnen.

– Vilka var de första intrycken?

– Så många människor i kyrkorna! Det var verkligen överfullt och folk stod utanför vid fönstren och tittade in, eftersom de inte fick plats inomhus. Det var karismatiskt och mycket känslor i gudstjänsterna i nästan alla kyrkor. Sen den etiopiska kulturen med de intryck som den ger.

– Vilka positiva minnen har du med dig?

– Jag slogs ofta av storheten i det enkla. Som i Arsi och låglandsväckelsen där – man hade stolt snickrat ihop en talarstol av några pinnar man hittat utanför kyrkan. Mer behövdes inte. Dessutom kommer jag att minnas skönheten mitt i svårigheterna. Som folket – fattiga och smutsiga, men oerhört vackra!

– Vad kan vi lära av de kristna i LCEt?

– Egentligen har vi allt och jag undrar: Vad väntar vi på? Vi har samma problem som de, vi har samma längtan och kamp. Jag tror att vi behöver återfinna Jesus Kristus och röja väg för honom i våra liv. Omvändelse är vägen framåt.

– Du har varit med om att försöka förverkliga KUS:s missionsprojekt, att två unga etiopier med anknytning till MBV:s missionsarbete skulle komma och besöka KUS:s verksamhet i sommar. I sista stund fick vi nu besked om att de inte kommer. Varför inte?

  • – Det enkla svaret är att immigrationsverket i Sverige är överbelastat, och man har ännu inte kunnat hantera ansökningarna. Samtidigt är det så, att man fortfarande har ett osäkert läge i Etiopien. Landet har ju nyligen befunnit sig i ett infekterat krig med Eritrea och ännu finns det en del olösta frågor när det gäller FN:s roll, gränsfrågor m.m.

Intervju: Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan