Det gäller nu!

Det är vanligt att glädjen över evangeliet hindras av våra tvivel. Vi vågar inte vila i det glada budskapet.Kan jag själv räkna mig som evigt räddad? Eller fattas ännu något?

Det är vanligt att glädjen över evangeliet hindras av våra tvivel. Vi vågar inte vila i det glada budskapet.Kan jag själv räkna mig som evigt räddad? Eller fattas ännu något?

Det kom en gång en romersk officer fram till Jesus. Hans tjänare var svårt sjuk och låg nu för döden. Då Jesus fick höra hur det förhöll sig, erbjöd han officeren att han skulle komma och bota den sjuke. Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.” Denna bön hörde Jesus, för i samma ögonblick som han sade till officeren: ”Gå, som du tror skall det ske dig”, blev tjänaren botad (Matt. 8). Officeren visste att han inte var värd ett besök av Frälsaren, men han bad om ett ord.

Ibland blir det krångligt att vara kristen. Jag vill gärna vara ett Guds barn, men jag kan inte vila i att evangelium gäller mig, just nu. Det är så mycket som ligger i vägen:

Det kan vara synder som binder en. Man vet vad som är rätt, men ändå begår man samma synd gång efter annan. Det går bara inte att låta bli. För en annan är hindret att man inte känner någon verklig ånger över synden. Man är bara kall och likgiltig.

Det kan vara jämförelsen med andra kristna. Man är inte lika from som de, och kan inte vittna om stora andliga upplevelser. Bönelivet har så liten plats, och det går trögt med bibelläsningen. – Innan jag kan ta emot evangelium måste jag väl ha blivit annorlunda?

Ibland lyssnar man till predikningar som frigörande beskriver Jesu fullbordade frälsningsverk. Men så tillfogas det: ”Det enda du skall göra är att tro det…” Och genast är frimodigheten försvunnen. – Så är det fortfarande något som fattas innan jag kan vara kristen, jag som inte kan tro.

 

FRÄLST – OM JAG KUNDE TRO DET

Det berättas om en norsk präst som vid ett tillfälle besökte en kvinna som hade så svårt att tro. Prästen försökte på alla sätt förkunna evangeliet för henne, men det var lönlöst. Hon satt ohjälpligt fast i att hon inte kunde tro. Så en dag kom han till henne och sa:

– Jag har talat med Gud om dig, och han har sagt till mig att han vill göra ett undantag. Han ska frälsa dig utan tro.

– Vad är det du säger? utbrast kvinnan.

– Jo, fortsatte prästen, du ska vara undantaget. Du ska frälsas som du är.

– Så är alltså himlen öppen för mig, som inte kan tro?

– Ja, försäkrade han henne, det är just vad den är!

– Är det sant, kan jag bara säga tack till Jesus!

Och det gjorde hon.

Är du också en av dem som ska frälsas ”utan tro”? Liksom den romerske officeren har du insett att du inte är värd ett besök av Jesus. Det fattas så mycket i ditt kristenliv att du inte vågar tänka att du är frälst just nu. Är du klar över att det räcker med ett ord från Jesus? ”Han skall tala till dig, och genom de orden skall du bli frälst.” (Apg. 11:14.)

Kan jag verkligen räkna mig som frälst just nu? Finns det inte något minimikrav som jag måste uppfylla innan evangelium är mitt? Svaret på detta får vi aldrig genom att gräva i oss själva, vår tro och vårt kristenliv. Går vi däremot till Bibeln och frågar hur det ligger till med vår frälsning, så blir svaret: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.” (Rom. 3:23– 24.)

Hör du vad Ordet säger? Du är rättfärdig i Kristus. Det betyder att allt som behövs för att du ska bli frälst är ordnat.

Betraktar vi oss själva kommer vi aldrig fram till annat än att det är något som fattas innan vi kan vara frälsta. Vår synd, vår likgiltighet och vårt dåliga kristenliv visar bara en sak: Vi saknar härligheten från Gud. I stället får vi betrakta Jesus, och i honom är vi fullkomliga. När det blir krångligt att vara kristen, och du tänker att du aldrig kan vara ett Guds barn, så öppna din Bibel och läs. Där står det att allt är färdigt. Byt ut din självrannsakan mot Jesus- rannsakan!

Inte ens den som har störst tro har förtjänat att bli frälst. Alla har syndat, och skulle Gud döma oss efter våra gärningar, skulle vi, utan undantag, hamna i helvetet. Men domen har drabbat en annan. När Jesus dog på korset, föll Guds dom över synden. Hela ditt skuldebrev blev fastspikat på korset. Allt det som gör att du inte är värd ett besök av Jesus tog han själv bort. Nu är du friköpt av bara nåd. Priset är betalt.

Gud kan inte kräva något mera av dig. Dina synder är förlåtna. Även minimikraven, som du tänker att du måste uppfylla, har Jesus uppfyllt. Orden från honom om vad han har gjort för dig räcker. Du behöver inte invänta något därutöver, tack och lov! Evangelium gäller dig nu.

Henrik Åström stud. Vännäs

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan