Etikett: Frälsningsvisshet

Det gäller nu!

Det är vanligt att glädjen över evangeliet hindras av våra tvivel. Vi vågar inte vila i det glada budskapet.Kan jag själv räkna mig som evigt räddad? Eller fattas ännu något?

Att veta eller känna – om upplevelseträldom och frälsningsvisshet

  Är du född på nytt? Somliga tycker att det saknas något hos dem. De vågar inte säga: ”Jag vet att jag är frälst!” De vågar inte, därför att de inte haft någon tydlig omvändelseupplevelse. De lever i ett ovisshetens halvdunkel, i landet mitt emellan. De skulle vilja ha en… Läs hela artikeln »

Frälsningsvisshet

Hur ska jag få frälsningsvisshet? Hur kan jag veta att jag är frälst? Kan man över huvud taget äga visshet om att man är frälst? Dessa spörsmål är inte främmande för ett Guds barn. Tvärtom hör de till de viktigaste av de frågor som ett Guds barn vill ha klarhet i.

Kristen – till namnet eller i verkligheten? Är jag en verklig kristen?

Det var i Antiokia som lärjungarna för första gången fick heta kristna (Apg. 11:26). Vad är det att vara en kristen? Vem är en kristen? Hur blir man en kristen? Svaren kan bli mångskiftande, beroende på vem man frågar.