Frälsningshistorien Guds kärleks plan

– sammanfattande och övergripande kommentarer till frälningshistorien.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” så börjar Bibeln och därmed också mänsklighetens historia. Historien har en början och ett slut. Men före, under och efter finns den heliga Treenigheten och evigheten. Historien eller ”denna tidsålder” vilar i evigheten. Den börjar genom att Gud låter sitt mäktiga skaparord ljuda och kallar fram skapelsen till existens.

 

HISTORIENS LINJE

Den bibliska tidsuppfattningen är linjär. Vi ser det redan i skapelseberättelsen, där dagarna följer på varandra. Historiens långa kedja av händelser löper sedan framåt mot en sista dag, den ”yttersta dagen” på tidens linje.

 

HISTORIENS GUD

Gud skapade allt i begynnelsen. Han uppehåller sedan sin skapelse, ger den nytt liv och bevarar den. Han verkar också i historien, styr och leder den mot ett bestämt mål. Vägen fram till målet går inte spikrakt utan möter hinder. Det finns viljor och makter som vill hindra Gud och som därför måste övervinnas. De första sidorna i Bibeln visar hur motståndet började och ännu i Bibelns sista bok rasar kampen. Men historien är inte utlämnad åt tillfälligheternas spel. Gud har den yttersta makten och verkar inne i historien, ”härnere råder hans eviga armar” säger gudsmannen Mose och ”allting måste tjäna dig” skriver psalmisten.

 

FRÄLSNINGSPLANEN

Gud har en plan som han i sin kärlek tänkt ut före skapelsen. I den planen är Kristus central. Planen går ut på att frälsa människorna ur fördärvsmakternas våld och upprätta skapelsen. Gud verkar alltså i historien för att på nytt upprätta sitt kungavälde bland de fallna människorna och läka syndafallets skador. Bibeln uppehåller sig framför allt vid denna frälsningshistoria. Den går som en röd tråd genom hela mänsklighetens historia. Den kan kallas röd därför att den utmärker sig framför allt annat, men också för att den kostar Gud kamp och offer.

 

KRISTUS – HEMLIGHETEN

Kristus är Guds redskap genom hela frälsningshistorien. Först finns han som Ordet före skapelsen. Sedan är han på ett fördolt sätt, som en hemlighet med i Israels historia, för att så när ”tiden var fullbordad” uppenbaras i världen. Genom honom bryter Gud människornas självvalda isolering och öppnar historien mot sig själv och evigheten. Kristus kommer med det friska livet in i den gamla tidsåldern. Det nya bryter in i historien och gör sig gällande i kamp mot det gamla. På ett förberedande sätt var Gud verksam i det gamla förbundet. Han gav löften och förberedde Kristi ankomst. Det han gjorde med Israels folk var en förebild till det han skulle göra för hela världens frälsning i Kristus. Därför finns mönstret för Jesu liv som en skuggteckning i Gamla testamentet.

 

FULLÄNDNINGEN

Den gamla tidsåldern sträcker sig ända fram till Kristi återkomst. Genom Hans död och uppståndelse är det nya planterat i historien och växer mot skörd och fulländning. Fullt genomslag får Kristi verk först på den yttersta dagen, då slutuppgörelsen med fördärvsmakterna äger rum, först ”då är Guds hemlighet fullbordad” Upp. 10:7. Till dess har vi det nya livet i tron på Jesus och Andens gåva som ett förskott på vårt arv, men då ska vi få skörda frukterna fullt ut.

 

GUD – ALLT I ALLA

Frälsningshistorien äger rum i tiden och sammanfattar Bibelns budskap. Den gäller hela människans frälsning och återförande till Gud och innebär upprättandet av Guds Rike ”för att Gud ska vara allt i alla” 1 Kor. 15:28. De goda änglarna tjänar Gud villigt och glatt i himlen. Vi människor har brutit oss ut ur Guds kungavälde. Vi behöver frälsas för att Guds vilja med oss ska förverkligas. När vi genom tron tar emot Kristus får våra liv en ny inriktning, bönen ”ske din vilja” blir vår, men först genom döden och uppståndelsen på den yttersta dagen blir allt i oss helt i samklang med Guds vilja. Då blir Gud ”allt i alla” ”såsom i himlen så och på jorden”. Detta är målet med frälsningsplanen, som Gud förverkligar genom Kristus.

Paulus skriver ”Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.” Ef 1:9f.

Lars-Åke Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan