Redaktören

Personliga vittnesbörd om Guds ingripande i våra liv är ofta mycket berikande. På nästa uppslag kan vi läsa en intervju med Sonia Lunnergård, Stockholm, där hon personligt och frimodigt berättar om hur Gud drog henne till sig.

Frälsningshistorien – Bibelns röda tråd – är en historia som Herren vill skall bli din historia: han vill rädda dig hem till sig genom sitt ingripande i historien. Lars-Åke Nilssons två artiklar (s. 6–9) erbjuder möjlighet till fördjupning i den historia som inte slutar förrän Herren har kommit tillbaka.

Sommarens verksamhet finns det mycket att rapportera ifrån. Några glimtar – genom reportage, intryck och reflektioner – ges det utrymme åt. Och ytterligare något från sensommaren kommer i nästa nummer.

Viktig själaföda får vi i detta nummer inte minst genom Gustav Börjessons svar på en inkommen själavårdsfråga (s. 10) och Henrik Åströms uppbyggelseartikel ”Det gäller nu” (s. 12–13).

Karin Gunnarsson skriver tänkvärt om sändarens roll i missionsarbetet.

Till Liv och dess ägarorganisationer vill verka utifrån ett orubbat förtroende för Bibeln som Guds ord till oss människor. Henrik Gustavsson ger oss goda skäl för Bibelns trovärdighet (s. 16–17).

Med oktobernumret av Till Liv kommer en första fördjupningsbilaga med lite längre artiklar, som vänder sig till den som är motiverad till fördjupning i kristen tro och lära. (En del av innehållet kommer att vara riktat till förkunnare, men blir likväl läsvärt för alla.)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan