Uppmuntra@missionär.nu Trogna och kloka sändare behövs ännu!

Var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de aldrig hört något om? Och hur skall de få höra, om ingen predikar? Och hur skulle det kunna predikas, om ingen sänder budbärare? Det står ju skrivet: Hur ljuvligt är det inte att höra stegen av dem som kommer med det glada budskapet! Rom. 10:13–15.

 

YTTERST ÄR DET DEN TREENIGE GUDEN,

missionens Herre, som sänder budbärare med evangelium ut i världen när och fjärran, och han gläder sig att höra stegen av dem som går ut. Alla kan inte göra det, men församlingen och varje enskild kristen har också uppgiften att vara sändare, att stå bakom dem som går ut. Hur skulle det kunna predikas, om ingen sänder?

 

OCKSÅ I DAG BEHÖVS SÄNDARE

i MBV, KUS och våra andra organisationer. Vad kan du göra som sändare? Det finns en uppgift för dig – ta reda på den! Var inte rädd att ta initiativ och sprida visionen om mission. ”Vad är väl Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som hjälpte er till tro, var och en med den gåva som Herren gav honom.” 1 Kor. 3:7. Du har också fått en gåva, kanske en gåva att använda som sändare för att stödja de sända.

 

SÅ KALLAT MORALISKT STÖD

är något som sändaren kan ge i attityd och handling. Uppmuntra den som fått en kallelse att gå. Hör du skillnaden mellan följande två kommentarer? – Du menar inte att ni ska lämna era jobb och huset – hur blir det när ni kommer tillbaka? – Tänk, att det finns någon villig! Jag ska verkligen be för er.

 

PRAKTISKT STÖD BEHÖVS PÅ TVÅ NIVÅER

– från administrationen och från enskilda. Om missions- och evangelisationsarbetet är en given och naturlig del i verksamheten, hjälps man åt att upptäcka vilka som kan sändas. Sedan är det viktigt att dessa hålls ansvariga i sin tjänst: de ska arbeta i enlighet med den sändande organisationens direktiv men också med hänsyn till sina gåvor och arbetsuppgifter. Sändarna bör vidare ha omsorg om den andliga tillväxten hos de sända. Dessa kan också behöva hjälp av enskilda med praktiska ting.

Hur skulle du kunna ge andligt stöd? Vilka praktiska angelägenheter tror du att en missionärsfamilj skulle behöva hjälp med inför en utresa till ett annat land?

 

EKONOMISKT STÖD TILL MISSION OCH EVANGELISATION

uppfattas som självklart av många sändare, men vi har mer att lära. Tre nyckelord är givande, livsstil och förvaltarskap. Det är bibliskt och gäller både de sändande och de sända.

Vad prioriterar vi i våra liv? Stanna en stund inför dessa verser ur Bibeln: ”Folket bär fram mer än som behövs för att verkställa det arbete som Herren har befallt oss att utföra.” 2 Mos. 36:5. ”Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är en sann vinning.”

 

BÖNESTÖD ÄR EN ANNAN HÖRNSTEN

i arbetet i Guds rike. Se 1 Tim. 2:1–4. Alla bör be, men några sändare kan ta det som sin särskilda uppgift och även då se efter konkreta tack- och böneämnen att förmedla till andra. Kontakt med de utsända är viktig i denna uppgift för att få aktuell information. ”Bed därför skördens Herre att han sänder arbetare i sin skörd.” ”Ni som är satta på Jerusalems murar ge er ingen ro.”

 

KOMMUNIKATIONSSTÖD

kan låta pretentiöst men innefattar bl.a. brevkontakter, film- och ljudkassetter, foton, paket, telefonsamtal och t.o.m. besök och betyder oerhört mycket för de utsända. Våra dagars informationsteknik är inte att förakta i detta sammanhang. ”Nu hoppas jag – i Herren Jesus – att snart kunna få skicka Timoteus till er, så att också jag kan få glädja mig, när jag hör hur det står till med er.” Fil. 2:19. Paulus är ett gott bibliskt exempel vad gäller kommunikation. Läs Rom. 16!

 

HEMKOMSTSTÖD

är ett kapitel för sig, som det inte finns utrymme för nu. ”Efter hemkomsten kallade de ihop församlingen och berättade om allt som Gud utfört med dem som redskap, och hur han hade öppnat en dörr till tro för hedningarna. Sen stannade de ganska länge hos lärjungarna.” Apg. 14:27–28.

 

ATT VARA SÄNDARE

heter en bok författad av Neal Pirolo, och material till denna artikel har delvis hämtats ur den.

Till sist: Både sändare och sända får instämma i orden i Jes. 26:12: ”Herre, du skall skaffa frid åt oss, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss.”

Karin Gunnarsson missionär

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan