Ännu ett sommarminne

Den 2 juni firade Osby Evangelisk-Lutherska Missionsförening dubbeljubileum. Lutherska Missionssalen hade då innehafts i 30 år och det gamla missionshuset som fanns på samma plats hade byggts för 135 år sedan. Ett 45-tal gudstjänstdeltagare var närvarande. Förutom förkunnelse fick de lyssna till Anders Andersson, Hässlehult, som refererade noteringar från föreningens första tid och Erik Nilsson, Magnarp, som berättade om personliga minnen bl.a. från möten på 1920-talet. Familjen Mikaelsson medverkade med vacker sång.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan